Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er i det hele taget nyt?

Ikke meget! Grundidéen og grundstrukturen med det tværfaglige distriktssamarbejde er den samme som før revideringen af "Med barnet i centrum".

Det skyldes, at det arbejde og de tanker, som ligger bag den oprindelige udgave af ”Med barnet i centrum”, stadig holder.

En evaluering af de tværfaglige distriktsteam har vist, at det tværfaglige samarbejde i mange henseender fungerer rigtigt godt. På samme tid var der et ønske om at styrke inddragelsen af forældrene, barnets og den unges stemme, den tidlige indsats, opfølgning og evaluering. Det har resulteret i følgende ændringer:

  1. En inddeling af det tværfaglige distriktssamarbejde i et dagtilbudsteam og et skoleteam
  2. En ny mødestruktur for de tværfaglige distriktsmøder, der indebærer øget inddragelse af forældre, børn og unge samt evaluering af mødet sammen med forældrene
  3. En ny ramme for de generelle drøftelser med henblik på at styrke fundamentet for det tværfaglige samarbejde og sikre en tidligere indsats
  4. Etablering af en tværfaglig styregruppe, der kan være med til understøtte de generelle drøftelser og det tværfaglige samarbejde generelt set

Selvom indholdet stort set er det samme som tidligere, så ser ”Med barnet i centrum v. 2” anderledes ud. Håndbogen har fået et nyt udtryk, og mens nogle ting er blevet uddybet, er andre blevet udeladt. Målet har været, at der står det, som vi siger, vi gør og ikke mere end det.