Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er et tværfagligt distriktsmøde for noget?

Det er her professionelle og forældre mødes, når de er bekymret for et barns trivsel, og når der er behov for at koordinere indsatser på tværs af fagområder.

Det er på de tværfaglige distriktsmøder, at der foregår drøftelser af indsatser vedrørende konkrete børn og unge.

Formålet med møderne er:

  • At skabe forståelse og nye udviklingsmuligheder for barnet/den unge og familien som helhed
  • At klæde medarbejdere og forældre på til at støtte og hjælpe det enkelte barn/ung
  • At målrette, systematisere og koordinere indsatser så tidligt som muligt

Målgruppen for møderne er børn og unge, hvor der er problemstillinger i forhold til den enkeltes trivsel og udvikling både i institutionen og i familien, og hvor der er behov for en tværfaglig koordinering og indsats.

Hvis du ønsker at få en tværfaglig drøftelse vedrørende et konkret barn/ung, skal du kontakte din ledelse (skoleledelsen, dagtilbudsledelsen eller dagplejepædagog), som er sagsejer på de tværfaglige distriktsmøder. Som udgangspunkt skal der være arbejdet med en kvalificeret indsats ud fra LP-modellen, handleplan eller anden systematisk indsats, inden et barn/ung bringes op på tværfaglige distriktsmøde.

Forældrene deltager altid i disse møder. Ligesom barnet/den unge vil deltage med mindre forholdene ikke gør det muligt.