Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spørgsmål og svar

I 2016 blev håndbogen for det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet revideret. Her på siden kan du læse typisk stillet spørgsmål og svar om det tværfaglige samarbejde.

”Med barnet i centrum v. 2” er resultatet af en tværfaglig projektgruppes arbejde i foråret og sommeren 2016 og bygger på en spørgeskemaundersøgelse og to fokusgruppeinterviews med deltagerne i de tværfaglige distriktsteam. Derudover er der foretaget tre telefoninterviews med forældre, som har deltaget på et tværfagligt distriktsmøde.

På denne side har vi samlet typisk stillet spørgsmål og svar om det tværfaglige samarbejde. Formålet er at give en kort introduktion til ”Med barnet i centrum v. 2”.

 

Hvorfor skal vi have en ny udgave af "Med barnet i centrum"?

Hvad er i det hele taget nyt?

Kort fortalt, hvad handler det tværfaglige distriktssamarbejde så om?

Hvad er et tværfagligt distriktsmøde for noget?

Hvornår skal jeg indkalde til et tværfagligt distriktsmøde?

Jeg har et barn på 5 år, som oplever problemstillinger, hvor der er behov for tværfaglig koordinering og indsats. Hvem skal jeg indkalde?

Jeg har en elev, der har problemstillinger i skolen og i hjemmet, og som har mindre søskende i dagtilbud. Skal jeg virkelig også indkalde de mindre søskendes kontaktperson til det tværfaglige distriktsmøde?

Må vi holde et arbejdsmøde?

Hvorfor er det nødvendigt med generelle drøftelser?