Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tværfagligt distriktsmøde

I den tidlige, forebyggende indsats har Billund Kommune et formaliseret samarbejde på børne- og ungeområdet med det formål hurtigt at kunne hjælpe børn og unge, der oplever vanskeligheder eller faldende trivsel.

Samarbejdet er tværfagligt og organiseret i de syv skoledistrikter, som igen er inddelt i tværfaglige team for dagtilbud og tværfaglige team for skolebørn. Det er i disse teams professionelle og forældre mødes, når de er bekymret for et barns trivsel, og når der er behov for at koordinere indsatser på tværs af fagområder.

Møderne kaldes for tværfaglige distriktsmøder og har til formål:

  • At skabe forståelse og nye udviklingsmuligheder for barnet/den unge og familien som helhed
  • At klæde medarbejdere og forældre på til at støtte og hjælpe det enkelte barn/ung
  • At målrette, systematisere og koordinere indsatser så tidligt som muligt

Forældrene deltager altid i distriktsmøderne.

 

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at holde et arbejdsmøde inden et distriktsmøde for at sikre, at alle fagpersoner trækker på samme hammel. Forældrene skal altid orienteres om og give samtykke til et arbejdsmøde, men vil ikke deltage på arbejdsmødet.