Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

§49a møde

Med Barnets Reform ikrafttræden i 2011 blev det muligt for fagpersoner at udveksle private oplysninger om et barns forhold, hvis det er nødvendigt som led i det tidlige forebyggende arbejde. Det kaldes et § 49a møde.

I Billund Kommune går vi ind for en åben dialog med forældrene om et barns trivsel og udvikling. Derfor kan der kun undtagelsesvist afholdes et § 49a møde, og kun i de tilfælde hvor der ikke kan opnås samtykke fra forældrene, og hvor det er nødvendigt for barnets trivsel. Bemærk desuden, at der kun er lovhjemmel til ét møde per barn under §49a.

Overordnet set er der fire hovedregler i forhold til udveksling af oplysninger, som er gode at lære:

  1. Du må ikke få kendskab til fortrolige oplysninger, med mindre de er sagligt relevante for den opgave, du skal varetage.

  2. Forsøg altid først at få samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og evt. den unge, der er fyldt 15 år (undtagelsen fra dette er den situation, hvor barnets/ den unges liv skønnes at komme i fare, hvis forældrene kontaktes. Her underrettes Familieafdelingen straks).

  3. Hvis du ikke kan få samtykke, og hvis du ikke mener, at du kan hjælpe barnet tilstrækkeligt inden for dit eget arbejdsområde (sektor), så overvej nøje om det er dig, der mangler viden, eller om det er nødvendigt at få barnets problemstillinger drøftet med andre.

    • Hvis du mangler viden, skal du anonymisere oplysningerne om barnet og bede andre fagpersoner om gode råd.
    • Hvis det er barnets vanskeligheder, der kalder på andre øjne, så afklar om det er en §49a situation, eller om der skal underrettes.

  4. Husk der er skærpede regler om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder; fra det sociale område og fra sundhedsområdet.