Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fremskudt Funktion

Fremskudt Funktion er et satspuljeprojekt, som har til formål at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden relevante indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring fra psykiatrien.

Med afprøvning af en fremskudt funktion er det ønsket, at disse børn og unge, samt deres familier, oplever at kunne modtage hurtig hjælp i nærmiljøet med fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Ca. en gang om måneden samles et koordinerende sparringsteam bestående af en fast gruppe af regionale og kommunale medarbejdere. Det er her muligt for andre regionale og kommunale medarbejdere at bringe en sag op til drøftelse og vurdering af relevant og hensigtsmæssig videre indsats.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år.

Kontaktperson og koordinator for drøftelse i sparringsteamet er pædagogisk psykologisk rådgiver Anitta Rohr Søby Madsen.

Borgere der ønsker mere viden om dette kan skrive en sikker mail til PPS med angivelse af Fremskudt Funktion i emnefeltet.

Se nedenstående link for yderligere informationer om projektet.

www.fremskudtfunktion.dk