Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Billund Kommunes beredskab og handlevejledning for forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge henvender sig til alle professionelle i Billund Kommune, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabet skal understøtte, at vi bliver opmærksomme på børn og unge, der bliver udsat for vold og seksuelle overgreb, og at vi handler i tide. Vi skal turde at se det, der foregår, og vi skal turde at handle på vores bekymring, mistanke og viden.

 

Kontakt altid din nærmeste leder

Hvis du bliver bekymret, har mistanke om eller konkret viden om vold og/eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung, skal du straks kontakte din nærmeste leder. 

Hvis din bekymring, mistanke eller viden er rettet mod forældrene, må du aldrig kontakte dem. Se også handleveje i højre kolonne.

 

Råd og vejledning

Børn og unges tegn og signaler på vold og seksuelle overgreb er ofte komplekse og flertydige. Det kan derfor være svært at vurdere, hvad barnets eller den unges reaktioner er et udtryk for. Hvis du er i det mindste i tvivl, kan du kontakte Familieafdelingen for råd og vejledning på tlf. 79 72 76 09 - spørg efter en socialrådgiver i Modtagelsen.

 

Tal på området

Vidste du, at:

  • Fire elever i en 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet inden for det seneste år? Heraf har hver tredje været udsat for volden siden 6. klasse eller før. Det svarer til én elev pr. klasse.
  • To elever i en 8. klasse har oplevet psykisk vold i hjemmet inden for det seneste år?
  • To til tre elever i en 8. klasse har oplevet uønskede hændelser med blottelser? Det er især andre jævnaldrende, som står bag.
  • To til tre elever i en 8. klasse har oplevet uønsket berøringer? Det er især andre jævnaldrende, som står bag.
  • To til tre elever i en 8. klasse har oplevet uønsket samleje eller forsøg herpå? Det er især andre jævnaldrende, som står bag.

(SFI (2016): Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016)