Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skolesundhedsplejens tilbud

Formålet med skolesundhedsarbejdet er at yde generelle sundhedsindsatser, der retter sig mod alle børn og unge. Derudover har sundhedsplejen indsatser, der retter sig mod dem, der har særlige behov for sundhedsfaglig indsats igennem skoletiden. Indsatsen skal gennem forskellige tilbud i løbet af skoletiden gøre børn og unge i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed.

Sundhedsplejens ydelser til skolebørn:

0. klasse: Indskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler, screening af barnets motoriske udvikling, måling af højde og vægt, syns- og farvesynsprøve samt høreprøve

1. klasse: Måling af højde og vægt

3. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper. Måling af højde og vægt

4. eller 5: klassetrin: Pubertetsundervisning

6. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper, synsprøve, måling af højde og vægt

8. klasse: Udskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler, måling af højde og vægt samt syns- og høreprøve

Supplerende tilbud:

Individuelle sundhedssamtaler med børn, unge og forældre ved særlige behov.

Sundhedspædagogiske tiltag, der planlægges mellem sundhedsplejerske og skolen f.eks. gruppetilbud til børn med overvægt, seksualundervisning samt sundhedscirkus.

 

Kontakt Sundhedsplejersken