Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Konsulentfunktion i dagtilbud

Sundhedsplejen varetager konsulentfunktion til dagplejen, vuggestuer og børnehaver jævnfør Sundhedsloven og "Vejledninger om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge". Konsulentfunktionen omfatter generel rådgivning om børns sundhed og trivsel, vejledning og tilsyn med børns sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysninger om hygiejne samt konkret rådgivning vedrørende enkeltbørn med særlige problemer.

Tilbud under konsulentfunktionen

  • Oplæg, undervisning, dialogmøder med personalegrupper og eller forældregrupper vedrørende sundhedsrelaterede emner f.eks. søvn, håndhygiejne, renlighedsudvikling, motorik m.v.
  • "Fortællinger, der fremmer børns sundhed" - med greb fra den narrative værkstøjskasse. et tilbud til personalegrupper med det formål at styrke den sundhedsfremmende bevidsthed og handlekompetence.
  • Informationsbreve til børneintra om aktuelle emner f.eks. lus, infektionssygdomme, hygiejne.
  • Specifik rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn. Forældre kan selv rette henvendelse til sundhedsplejen vedrørende deres barn. Personalet kan også rette henvendelse til sundhedsplejen vedrørende enkeltbørn - dog altid efter aftale med barnets forældre.

 

Herunder kan du se, hvilken sundhedsplejerske, der er tilknyttet dit barns distrikt under "Kontakt Sundhedsplejen".

Desuden kan du se link til sider om hygiejne.

Kontakt Sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner

Sådan vasker du hænder

 Gode råd om håndhygiejne