Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Om sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-16 år. Hos sundhedsplejen kan I søge råd og vejledning vedrørende jeres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejens målsætning i forhold til  børn og familier

  • at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier
  • at forberede familier til familiedannelse og understøtte familiens resurser
  • at styrke forældre i at kunne handle og tage forældreansvar
  • at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling

Dette gøres ved at yde en:

  • generel, sundhedsfremmende og forebyggende indsats
  • indsats, der retter sig mod alle børn og unge
  • særlig indsats for sårbare børn og unge

Sundhedsplejen er en del af det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Det tværfaglige samarbejde sker med udgangspunkt i den sammenhængende børnepolitik. Samarbejde med andre faggrupper sker altid efter aftale og i samarbejde med jer som forældre.

Den sammenhængende børnepolitik

 

Sundhedsplejerskens udannelsesmæssige baggrund

Uddannelsen til sundhedsplejerske kræver først en sygeplejeuddannelse og minimum 2 års erfaring som sygeplejerske indenfor mindst to af følgende områder: svangre- og barselspleje, neonatologi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, hjemmesygepleje.

Selve sundhedsplejeuddannelsen varer 1½ år og veksler mellem teoretisk (1 år) og praktisk (½ år) undervisning. Den praktiske del forløber som to 3. måneders perioder i en kommunal sundhedsplejeordning, hvor den studerende arbejder under vejledning af en erfaren sundhedsplejerske som praktikvejleder.