Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Marte Meo

I Billund Kommune anvendes Marte Meo metoden flere steder på børneområdet. Herunder kan du læse mere om metoden og få viden om hvilke afdelinger, der anvender metoden.

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode.

Metoden er effektiv, når forældre og professionelle gerne vil støtte børns trivsel og udvikling.

Det kan være, at barnet græder meget, ikke vil spise eller sove eller der er mange konflikter omkring barnet.

Elementer i samspillet med barnet

Et barns udvikling understøttes af Marte Meo principperne, når de voksne bruger følgende elementer i samspillet: 

  • Følge barnets initiativer (f.eks. se hvad barnet er optaget af og følge det).
  • Bekræfte barnets initiativer (f.eks. vise med sit ansigtsudtryk, at barnet er på rette vej),
  • Benævne barnets initiativer (f.eks. sige, hvad man ser barnet er optaget af).
  • Turtagning (f.eks. skiftes til at snakke, skiftes til at lytte).
  • Positiv ledelse (f.eks. indlede og afslutte alle aktiviteter tydeligt, give anvisninger i stedet for skældud).

Når noget er svært, hjælper det næsten altid, at gøre mere
af én af tingene i en periode.

Ved egen kraft

Marte Meo betyder "Ved egen kraft"

Ved egen kraft betyder, at alle mennesker - både små og store - i sig har meget stærke kræfter for at udvikle sig. Ved hjælp af videofilmene trænes man til at få øje på budskabet i barnets opførsel for udvikling og hvordan man kan støtte barnets udvikling i langt større omfang.

Metoden bygger på forskning indenfor udviklingspsykologi, neuroaffektiv psykologi, positiv psykologi, nyeste viden om hjernens udvikling, mestrings- og resiliens forskning.

Hvordan foregår det?

Du/I vil blive filmet i ca. 10 min. sammen med barnet. videooptagelsensker i barnets hverdag.

Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

  • Hvad kan barnet allerede
  • Hvad har barnet brug for at lære
  • Hvad gør du/I allerede, som støtter barnets udvikling
  • Hvad skal du/I gøre mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling

Marte Meo terapeuten vil herefter vise jer udvalgte dele af videoen, hvor I ser, hvad der lykkes og hvordan I kan gøre mere af dette. I får således en lille opgave med hjem med noget, I skal øve jer I at gøre mere af.

Efter 1-2 uger, vil I blive filmet igen og igen vil I få udvalgte klip at se med en lille opgave at øve på.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Hvilke andre afdelinger anvender metoden?

Dagplejen

PPS

Familieafdelingen