Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjemmebesøg af sundhedsplejerske

Når du har født, får sundhedsplejen automatisk besked fra sygehuset om fødslen. Sundhedsplejersken vil kontakte dig for at tilbyde hjemmebesøg med råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel.

Første besøg

Sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet efter barnet er født, vil typisk ligge på 4.-5. dag efter fødslen, men aftales altid med jer som forældre.

I det første besøg, vil sundhedsplejersken særligt have fokus på jeres nyfødte barns trivsel, herunder vægt, længde og hovedomfang, amning, tegn på gulsot, vandladning, afføring, søvn, barnets opmærksomhed. Sundhedsplejersken vil desuden have opmærksomhed på jeres trivsel som nybagte forældre. 

Efterfølgende besøg

Herefter får familien som udgangspunkt besøg af sundhedsplejersken, når barnet er henholdsvis ca. 10 dage, 21 dage og 2 måneder. På et tidspunkt mellem 4 og 6 måneder aftales der et besøg, hvor det vejledes i kost. Det sidste besøg ligger ved 8-9 måneder. Dog er der tilbud til førstegangsforældre om et besøg ved 1½ år.

Som en del af sundhedsplejens forebyggende indsats tilbydes der i forbindelse med 2 måneders besøget screening for efterfødselsreaktion hos både mor og far.

Besøgene vil dog altid aftales ud fra familiens individuelle behov - så nogle vil få færre, andre vil få flere besøg end her skitserende. 

Generelt om sundhedsplejerskens besøg

Jeres barn vil blive vejet og målt og vi vil sammen drøfte barnets udvikling.

Typiske emner at drøfte med sundhedsplejersken er: amning, søvn, kontakt og samspil med barnet, hudpleje, motorisk og sproglig udvikling, overgang til anden mad. Desuden emner som: at blive forældre, parforholdet som forældre, støtte fra netværk, opdragelse, at starte barnet op i dagpleje/vuggestue.

 

Kontakt sundhedsplejersken