Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Adoptivforældre

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptivforældre.

Inden I har fået jeres barn

Når I er blevet godkendt til at adoptere og tiden nærmer sig for, at I får jeres barn, tilbyder sundhedsplejen jer et "graviditetsbesøg" hvor vi f.eks. kan tale om:

 • forventninger til barnet
 • verden set fra barnets perspektiv
 • forældrerollen og de kommende ændringer i familien
 • praktiske forberedelser
 • sundhedsplejens tilbud

Besøget varer ca. 1 time og vi opfordrer til at begge forældre deltager.

Sundhedsplejen får ikke automatisk besked om familier, der er på vej til at adoptere. Derfor beder vi jer kontakte sundhedsplejersken i jeres distrikt eller sundhedsplejens sekretær for at lave besøgsaftale.

Når I har fået jeres barn

I er sikkert blevet rådet til at undgå for mange besøgende i den første tid med barnet, da det kan være for overvældende for barnet og det er vigtigt, at barnet og I først lærer hinanden godt at kende.

Sundhedsplejens tilbud til nybagte familier gælder jer på lige fod med øvrige nybagte familier. Det rette tidspunkt for et besøg aftales med jer.

I besøgene kan vi f.eks. tale om:

 • barnets trivsel og udvikling
 • barnets reaktioner
 • barnets kontakt- og tilknytning
 • mad
 • søvn
 • sundhed og sygdom

Behovet for flere besøg aftales i et samarbejde med jer.

Nogle gange kan der tilbydes et Marte Meo forløb ved en sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut. Et Marte Meo forløb kan være en ekstra hjælp for jer som forældre til at lære jeres barn at kende, styrke tilknytningen mellem jer og støtte jeres barns udvikling.

Marte Meo

Kontakt til sundhedsplejen