Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

GDPR - dine rettigheder, når du har givet samtykke til sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-16 år. Hos sundhedsplejen kan I søge råd og vejledning vedrørende jeres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Information om behandling af personoplysninger

Billund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Vores kontaktoplysninger er:

Billund Kommune, PPS - Sundhedsplejen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, CVR-nr.: 29189765, Telefon: 7972 7609, Mail: PPS@billund.dk

 

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

• På e-mail: dpo@billund.dk

• Ved brev: Billund Kommune, att. Databeskyttelsesrådgiver, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

 

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 526 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske.

 

Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn. Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om familien generelt, men kun i det omfang, som kunne have relevans for barnets trivsel og udvikling.

Ifm. skole vil spørgeskema på udvalgte årgange tilpasses barnets alder og omhandle overordnede temaer omkring sundhed og trivsel. Du vil inden dit barn besvare et spørgeskema modtage information om, hvilket konkrete spørgetemaer, som Billund Kommune har valgt at medtage i spørgeskemaet.

 Vi behandler endvidere dit barns CPR-nummer.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Kun efter aftale med Billund Kommune kan dit barns personoplysninger blive videregivet til forskere og forskningsinstitutioner til brug for forskning om børns sundhed og trivsel.

 

Databehandlingen

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

 

Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Billund Kommune indsamler og behandler til brug for Sundhedsplejens arbejde er omfattet af Sundhedsplejens journaliseringspligt. Oplysningerne vil blive slettet senest 5 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Billund Kommune på pps@billund.dk. Tilbagekaldelsen vil have virkning fra det pågældende tidspunkt og ændrer derfor ikke på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dit barns personoplysning, at få slettet oplysninger om dit barn, at få behandlingen af dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Yderligere information

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eur-lex.europa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk.