Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er dit barn tosproget?

Hvorfor er det vigtigt at dit barn bliver dygtig til dansk? Hvordan kan du som forælder støtte dit barn i den sproglige udvikling?

Hvorfor er det vigtigt, at dit barn bliver dygtig til sprog?


• Fordi sproget spiller en vigtig rolle i forhold til dit barns mulighed for at kommunikere og være sammen med andre.


• For at dit barn bedre kan udtrykke sine følelser og behov


• Fordi et godt sprog har betydning for, at dit barn lærer at læse, skrive og kan tilegne sig fremmedsprog


• Fordi et velfungerende sprog giver dit barn de bedst mulige betingelser for en god skolegang og for efterfølgende at kunne gennemføre en uddannelse.


• For at dit barn kan vokse op til et selvstændigt og velfungerende menneske, der kan klare sig godt i det danske samfund.

 

Hvordan kan du hjælpe dit barn i den sproglige udvikling?

 

• Snak om det du gør sammen med dit barn. For eksempel når I laver mad, er på indkøb, er på legepladsen.....


• Lyt til det, dit barn har at fortælle dig. Svar på barnets spørgsmål.


• Læs højt for dit barn. Gerne hver dag. Snak med dit barn om det I læser.Svar på barnets spørgsmål. Hvis barnet hat en yndlingshistorie, så læs den mange gange. På et tidspunkt kan barnet måske "læse" historien for dig.

• Læs og sig rim og remser sammen med dit barn.


• Leg med dit barn— og tal med dit barn! Sæt ord på det du gør.


• Syng med dit barn.


• Spil små spil f.eks. vendespil, billedlotteri osv.


• Fortæl små eventyr for dit barn.


• Gå på biblioteket/legeteket og lån bøger, spil og legetøj sammen med dit barn.

 

Hvorfor er det vigtigt, at dit barn kommer i dagtilbud?

 

• Fordi dit barn så tidligt som muligt får mulighed for at høre og bruge det danske sprog.


• Fordi sproget udvikles i legen sammen med andre børn.

 

Har du brug vejledning vedrørende dit barns dansk sproglige udvikling?

 

Se kontaktoplysninger øverst på siden.

 

Sprogscreening

 

Billund kommune har valgt, at tosprogede småbørn skal sprogscreenes med "Hjernen og Hjertet". 

Læs om Rambøll Sprogs materiale "Hjernen og Hjertet"