Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tak for de gode resultater

En stor indsats krones igen med gode resultater. Kvalitetsrapporten for skolevæsenet er på vej igennem de politiske organer, og generelt er der et fortsat højt niveau på mange parametre.

Der er mange gode resultater at glæde sig over. Den glæde overbringes nu også Børneudvalget som skal behandle skolevæsenets kvalitetsrapport på deres kommende møde. Du kan følge med på kommunens hjemmeside, hvor dagsordnerne offentliggøres. Der er fortsat mål, der skal forfølges, og vi må huske på hvad tegningen herunder viser, at hvis vi skal lykkes med at forløse den enkeltes potentialer, skal vi kunne se disse potentialer.

Elevernes resultater lader sig ikke altid måle med karakterer via prøver og test, så resultatopgørelser skal vise sig på mange måder. Der er et vedvarende potentiale for udvikling, og det vi ikke måler på i Billund Kommune, laver vi kvantitative og kvalitative studier af. Der interviewes både elever, medarbejdere, ledere og forældre i relation til implementeringen af skolepolitikken og i kortlægninger i Program For Læringsledelse, og også her ser vi god fremdrift, men også potentialer for fortsat kvalitetsudvikling.

En stor tak skal lyde til alle vores dedikerede ledere og medarbejdere, I gør en forskel.

Nu er der for de fleste et tiltrængt pusterum, og vinterferien ligger lige for. Jeg håber, de der har brug for sne til deres aktiviteter finder et godt sted derude.

I ønskes alle en god vinterferie.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre