Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sommerhilsen

De sydlandske tilstande har indtaget Danmark, og sommervejret har allerede sat sit præg på skoleårets sidste måneder, hvor der har været mange muligheder for udeaktiviteter. Jeg håber, vi alle får lov at opleve mere sol og sommer i den velfortjente ferie, der står for døren. Jeg vil ønske Jer alle en god sommer, og sige tak for en stor indsats fra alle i det forgangne skoleår.

De fælles anstrengelser bærer frugt, og der er mange tegn på, at vi er inde i en positiv udvikling. Ikke mindst de meget brugbare kortlægninger fra ”Program For Læringsledelse” giver indikationer, der giver tro på fremtidens trivsel og resultater for eleverne i vores skoler. Skolerne har naturligvis fortsat ambitioner om forbedring, og vi må alle bakke op om den fortsatte udvikling.

De pædagogiske miljøer i Billund Kommune adskiller sig en smule fra mange andre kommuners. Visionen om Børnenes Hovedstad giver os muligheder, som ikke ses så mange andre steder. Leg, læring, kreativitet og børneinddragelse er ikke kun ambitioner på et papir, men er i høj grad synlige pædagogiske markører i hverdagen. En af kulminationerne er Billund Builds i uge fem, hvor den praksisnære pædagogik, det innovative samarbejde og de mange motiverende læringsaktiviteter understøttes i et samlet fællesskab, der rækker ud over den enkelte skole og kommunen. At vi, gennem vores fælles selskab Capital Of Children Office, kan forene gode kræfter på tværs af kommunen og LEGOS mange afdelinger giver unikke muligheder for børnene i form af legende og eksperimenterende fællesskaber. En stor tak til alle parter der leger med os.

Skolernes 4. klasser kan efter sommerferien se frem til en dannelsesrejse, der vil bringe dem til fjernere egne af landet og helt til vores anden hovedstad København. Billund Kommune er blevet udvalgt og er en ud af 9 kommuner, der kommer på rejse. Dannelsesrejsen er tilrettelagt som et samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet, og formålet er at give børn i 4. klasse kendskab til historie, kultur, natur, landbrug og maddannelse i egne af landet, de ellers ikke ser. De konkrete planer for de enkelte klassers rejser laves på skolerne, og alle holdes orienterede ad den vej. Du kan læse mere her: https://kum.dk/temaer/kend-dit-land/

Vores sommerferieaktiviteter kan også betragtes som en dannelsesrejse. Det betyder ikke, at rejseriet skal være stort, langt eller til udlandet. Små ture, der giver fælles oplevelser og anledning til snak mellem voksne og børn, vil rodfæste sig og være en del af børnenes ballast i fremtiden. Husker vi at bruge tiden på det, at være nærværende når vi har prioriteret det, og samtale om det vi oplever? Jeg håber, jeg vil lykkes med disse prioriteringer, når jeg og min familie tager ud i sommerlandet til basen ved Vesterhavet, hvor natur, kultur og samvær bliver de bærende elementer.

 

I ønskes en rigtig god sommer og på gensyn i det nye skoleår.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre