Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Relationer, retning og resultater

Et stærkt fællesskab, med fantastisk dygtige medarbejdere, der sætter høje standarder for arbejdet med børnene, og som lykkes med at skabe dannelsesmæssige og uddannelsesfaglige resultater i topklasse. Det er skolevæsenet i Billund Kommune. Nu tager vi fællesskabet til et nyt sted med afsæt i leg, kreativitet, innovation og samarbejde.

 

Læring gennem leg bliver endnu mere definerende for udviklingen på skolerne, i tiden der kommer. 

Playful learning er ikke et ukendt fænomen i Billund Kommune.

Billund Kommune og LEGO Fonden deler en fælles ambition om at være Børnenes Hovedstad og har tidligere samarbejdet om den legende tilgang til undervisning. Det gælder for eksempel udvikling af LEIS-konceptet på alle skoler (Lego Education Innovation Studio) fra 2012 og Billund Builds projektugen, som har kørt siden 2015. Begge indsatser skal ses som inspirationskilde til udviklingen af Playful Learning, og de forventes på sigt også at indgå som en naturlig og integreret del af arbejdet med læring gennem leg.

LEGO Fondens donation på 25 mio. kroner skal dække ekstra udgifter i forberedelses- og implementeringsårene, hvorefter videreudvikling og forankring indgår i vores almindelige drift.

Erfaringerne fra pilotåret i Vorbasse samt erfaringer fra Billund Builds har vist os, at en solid forankring af den legende tilgang til læring kræver en større kulturel ændring blandt både pædagogiske medarbejdere og skoleledelse. Det er baggrunden for at vi har besluttet at afsætte ekstra personaleressourcer i forberedelses- og implementeringsårene på skolerne.

Derudover får hver skole ressourcer til at etablere et såkaldt Play Lab, som skal understøtte den fysiske del af den legende tilgang til læring. Play Lab og Playful Learning vil derfor komplimentere hinanden i fremtiden. Laboratorietænkningen er ikke ny for os, og vi har gjort os mange gode erfaringer med afsæt i vores Lego Education Innovation Studios. 

Implementeringsperioden løber frem til 2026, hvor skolerne løbende integreres. Hver skole gennemgår et forberedelsesår samt tre implementeringsår, hvor skolerne gradvist inddrager flere klassetrin og pædagogisk personale.

Vi glæder os over muligheden for videreudvikling af den legende og eksperimenterende tilgang til pædagogisk praksis til glæde og gavn for ALLE børn. 

 

Skoleårets afslutning er nu en realitet, og trods forårets oplevelser med hjemmeskole og global pandemi ser det ud til, at alle har fået en god afslutning. Vi ser frem mod et skoleår, der i udgangspunktet ligner sig selv. Forordninger og bekendtgørelser er tilbage ved det normale, og det er forhåbningen, at smittetrykket fra Corona kan holdes i ro.

I ønskes alle en god sommer. Pas godt på hinanden og vel mødt til et nyt skoleår i august.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre