Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturen holder pinsefest

Håbets grønne maj lakker mod enden, og der er atter kommet lys i øjnene hos vores børn og unge. Takket være en meget anerkendelsesværdig indsats af vores medarbejdere og ledere, kan vi se frem mod skoleårets sidste uger med megen fortrøstning. Fællesskabet er intakt og pinsefesten og morgensolen bringer lys, varme og glæde. I afmålte fællesskaber kan vi nu igen nyde samværet med hverandre og lade læringsglæden indfinde sig i en sidste slutspurt frem mod sommerferien.

Coronakrisen, med alt hvad den indebærer af regler og forordninger, lægger en anderledes ramme om skolens hverdag, om end vi nu ser en bevægelse mod en mere almindelig dagligdag. Jeg imponeres over den fleksibilitet, og omstillingsvilje der udvises af medarbejdere og ledere. Det er flot og dygtigt, at det til stadighed lykkes at skabe en konstruktiv skoledag under så vanskelige betingelser.

Børnenes bidrag til hverdagen må ikke glemmes. Der er meget, der tyder på, at der også er betydningsfuld indsigt om pædagogisk organisering og rammesætning at få i lyset af Coronakrisen. Børnene er stadig børn, men omstiller sig og finder vej i junglen af regler og retningslinjer, og organiseringen i mere opdelte og afmålte fællesskaber skaber overskuelighed og tryghed. Vi skal godt tilbage til fremtiden, og vi skal tage ved lære af de indsigter, vi har fået undervejs. Vi skal huske at spørge ungerne, hvad der har været svært, og hvad der har være hjælpsomt.

Når skolens hverdag er anderledes, kan det også være vanskeligt, at være en af dem der skal spille konstruktivt ind i hverdagen. Arbejdet med de sårbare børn har haft stor bevågenhed i hjemmeskolen og i genåbningsfaserne. Konsulenter og skolepsykologer har gjort deres bedste for at bakke op og støtte, hvor det har været muligt. Også til dem skal der lyde en stor tak for indsatsen. Muligheden for fysisk samvær er nu i opblødning, og det bliver igen muligt at rykke tættere på. Hverdagen indfinder sig, og de gammelkendte problemstillinger i det pædagogiske maskinrum skal fortsat håndteres. De tværfaglige indsatser må prioriteres, så der støttes og styrkes hele vejen rundt. Kun ved en stærk fælles indsats kan vi lykkes med de vanskeligste opgaver.

En særlig vanskelig og men også særlig spændende opgave bliver arbejdet med Skole OL. Jeg håber på succes på den sportslige arena, hvilket kræver træning og forberedelse og sammenhold, men lige så vigtigt er det, at vi hjælper hinanden med at skabe succes på den organisatoriske arena, og det er mit håb, at mange af I forældre vil bakke op om arrangementet, og bidrage hvor der er behov for ekstra hænder. Vi glæder os til at byde hele landets skoleatleter velkommen til Billund kommune til Skole OL 2021-2024.

I disse uger drøftes skolernes fremtidige udviklingsarbejde. På Børneudvalgsmøderne i maj og juni er der lagt op til vigtige beslutninger om, hvordan vi bedst fortsætter bevægelsen mod at sikre, at vi i Børnenes Hovedstad lærer gennem leg, og bliver skabende verdensborgere. Følg med i dagsordner og referater på Billund.dk og på kommunens Facebook.

med ønsket om en glædelig pinse

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre