Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Motivation og mestring i stærke fællesskaber

Alle børn fortjener at have det godt. At trives og at lære noget i skolen anser vi for at være kernen i vores opgave med at holde skole.

Faglig såvel som social trivsel er omdrejningspunktet for vores kvalitetsdialoger i skolen, og heldigvis går det for det meste rigtig godt. Alligevel må vi sande, at vi ikke lykkes med alt, og det er også baggrunden for, at der er kommet ændringer i Folkeskoleloven og undervisningsmiljøbestemmelserne. Der er nu er oprettet en national klageinstans vedr. mobning. I skole/hjemsamarbejdet er det fortsat således, at dialogen startes på skolen, og så kan man herefter klage over de formelle afgørelser til skolechefen og dernæst til den nationale klageinstans. Jeg har en forhåbning om, at vi kan undgå at få klager over vores afgørelser, og at vi i fællesskab kan lykkes med at samarbejde om de problemer, der vil opstå fra tid til anden. Ingen skal gå og bære på uløste problemer i vores fællesskab, det løser ikke noget for nogen.

Temaet mobning sættes på dagsordenen her i efteråret, hvor I alle har mulighed for at møde Silas Holst til foredraget: Tal højt om det! Børn skal ikke finde sig i mobning i Vorbasse Fritidscenter torsdag d. 12. oktober kl. 19-21. Pris: 75 kr. Alle er velkomne. Skolevæsenet har sikret, at alle børn fra 6. - 10. årgang i Billund kommune har gratis entre.

Faglig og social trivsel udvikles i motiverende fællesskaber og i et stærkt samspil mellem både børn og voksne på kryds og på tværs. Som en fælles opstart på skoleåret har alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet været samlet til foredrag med den norske professor Terje Manger.

Mangers centrale pointer om motivation og mestring i skolen kredser om evnen til at give konstruktive tilbagemeldinger på hverdagens udfoldelser, hvad enten de er faglige eller sociale. Den positive konkrete respons på opgaven, indsatsen eller de mere personlige elementer skal balanceres for at udvikle motivationen og troen på sig selv. Hvad var det lige der gjorde at jeg klarede denne opgave? Hvilken strategi benyttede jeg? Hvilken evne udfoldede jeg for at skabe succes? Hvad var det jeg gjorde så andre oplevede, at jeg var behagelig at arbejde sammen med? Spørgsmålene er eksempler på en refleksiv tilgang, der kan sikre, at den feedback der gives er positiv og konkret. Det rækker ikke at rose neutralt ved at sige, at du er dygtig eller sød eller flink. Tilgangen til denne form for feedback kan gøres gældende både i skolen og derhjemme, derved styrker vi børnenes karaktér.

Se mere: https://billund.dk/presse/nyheder/september-2017/laeringskaravane-skoleomraadet/

Ambitionen må være at løfte hinanden, voksne som børn, og derved udvikle vores skolefolkelige fællesskab så alle oplever endnu mere faglig og social trivsel. Dansk Center for Undervisningsmiljø har i denne uge fremlagt en rapport, der viser at 25.000 elever i Folkeskolernes 4.-9.kl. mistrives. Det kan vi ikke være tjent med, det har vi alle et stort ansvar for at medvirke til at afbøde.

Under overskriften: Hver for sig er vi unikke, SAMMEN gør vi forskellen, uddannes i disse uger en række 4.klasses elever fra to af vores skoler til at kunne virke som trivselsledere for, gennem børn til børn arbejdet, at kunne styrke og motivere til mere opløftende fællesskab. Samarbejdet med Body Mind Academy om trivselsindsatsen på 4.årg på to skoler lægger sig i kølvandet på andre forløb som ex. mindfullness i skolen og antimobbestrategier, og samlet set er det forhåbningen, at de mange små indsatser vil skabe store resultater.

Ledere og medarbejdere lægger sig med varme og omsorg og med udtrykte høje forventninger til hver enkelt, hver dag i selen for at skabe de bedst mulige betingelser for at udvikle faglig og social trivsel. Det fortjener al mulig anerkendelse og opbakning fra os der står på kanten af skolens dagligdag, uanset om vi er ansatte eller familie til børn i vores skoler. Den positive, konstruktive og opløftende tilgang til samarbejdet vil gives os de bedste resultater – jeg tror på Folkeskolen – jeg tror på jer!

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre