Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Leg for alvor

Billund Kommune er fremtidens legeplads. Leg, kreativitet, læring og dannelse er nøgleord for os - og det kan mærkes. Vi har en legende tilgang til måden, vi arbejder, lærer og samarbejder på. Leg er i vores øjne helt essentielt for barnets udvikling. I oplever derfor hos os spændende og inspirerende lege- og læringsmiljøer både ude og inde, hvor der er fokus på fællesskaber og det enkelte barn. Vi indretter omgivelserne, så I selv kan give legen indhold.

Vi tager legen alvorligt, for det er igennem legen, at børnenes emotionelle og sociale udvikling understøttes. Vi tager også legen alvorligt fordi den styrker elevernes faglige udvikling. Når vi tilrettelægger den pædagogiske praksis, er det en ambition, at legens karakteristika er en del af det didaktiske grundlag. Kerneelementerne handler om at skabe meningsfulde aktiviteter, med aktiv deltagelse, social involvering, begejstring og frihed til at eksperimentere. Ambitionen er, at ungerne skal blive engagerede og opslugte i deres læreprocesser. De skal opleve deres bidrag til fællesskabet som værdifulde og løfte hinanden i de fælles bestræbelser om at lære noget.

 

De må gerne opleve en dagligdags struktur, hvor man kan glemme tid og sted i sin opslugthed af samarbejde og aktivitet. Det er naturligt at læringsmiljøerne, ude såvel som inde, indtages på nye og anderledes måder. Coronaperioden har fordret innovation og nødvendige forandringer, som kan inspirere os i det fremtidige arbejde. Fagenes kerneelementer forsvinder ikke, men bringes i spil på nye måder, med afsæt i elevernes egene opstillede problemstillinger. Problemorientering og deltagerstyring er velkendte pædagogiske begreber, som med afsæt i arbejdet med legens karakteristika får ny form og nyt indhold.

 

Jeg håber du vil lege med. Skolen forsvinder ikke, men eleverne forsvinder ind i deres læreprocesser og bliver opslugte og begejstrede. Ledere og medarbejdere arbejder med at stilladsere læreprocesserne, så struktur og planlægning bliver understøttende for vores bestræbelser. Derhjemme kan man også understøtte gennem samspil med børnene. Fang optagetheden, vær nysgerrig, diskuter og lad børnene argumentere for deres sag. Myndiggørelse handler om at give plads, om at involvere og inddrage, og lade selv de yngste tage ansvar i afpassede doser. 

Glædelig påskeleg

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre