Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kompetente børn og unge

I ønskes alle et godt nytår. I vores fælles bestræbelser på at skabe de bedste forudsætninger for at vores børn og unge går en lysende fremtid i møde, er det vigtigt, at vi kan spejle os i andres fremskridt. Det er baggrunden for, at vi i skolesystemet ofte deltager i internationale undersøgelser. Fra en af de seneste er der godt nyt.

Den internationale undersøgelse ICCS, International Civic and Citizenship Education Study, undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder elever på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden. På dansk kaldes undersøgelsen ”Politisk dannelse i det 21. århundrede”. I en artikel på altinget.dk om den seneste undersøgelse kan man læse at: danske elever med et gennemsnit på 586 point i ICCS-testen scorer klart højest i forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold.”

Det er godt at blive bekræftet i, at centrale dannelseselementer i vores skolefolkelige fællesskaber giver gode resultater og dermed i den konkrete situation også en tro på, at vore unge kan bidrage til og udvikle vores samfundsfællesskab. Jeg ser undersøgelsen som et godt eksempel på, at noget værdifuldt gøres målbart, og som en understregning af at vores samværs- og dialogformer i skolen er en succes.

Arbejdet i skolen retter sig mod mange andre ting end den politiske dannelse, og som noget helt centralt står begrebet ”21. århundredes kompetencer”.

Kompetencerne kan defineres lidt forskelligt og jeg vil her opsummere dem til: at anvende sociale og digitale teknologier, evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at samarbejde og indgå i sociale relationer (både lokalt og globalt), evnen til at tænke kritisk samt evnen til at være innovativ og kreativ.

De nævnte kompetencer der retter sig mod fremtidens udfordringer skal spille sammen med fagenes kerne, og den didaktiske tilrettelæggelse skal tage sit afsæt i fagenes formål.

I Billund Kommune har vi fokus på leg, kreativitet og børneinddragelse, og det skaber grobund for motiverende og kreative læringsmiljøer, der er præget af eksperimenterende og legende tilgange. Fagenes indhold og didaktik er klangbunden for vores kreative platform, og i uge 5 med Billund Builds Nature går tingene op i en højere enhed. Et relevant pejlemærke for de faglige aktiviteter i Billund Builds Nature kunne være FNs 17 verdensmål. Der er i verdensmålene mange elementer af natur og bæredygtighed, og der vil med det afsæt være rigeligt med virkelighedsnære problemer at tage afsæt i, når hittepåsomheden får frit løb. At give børn adgang til at løse rigtige problemer kan være motiverende for alle.

Jeg er nysgerrig efter, at se hvordan vi lykkes med at få udviklet kompetencer hos børnene i stærke faglige fællesskaber, så måske vi ses derude i uge 5?

Ud over at lære en masse i skolen skal vores børn og unge også trives. Det undersøges sædvanligvis i denne tid, men ministeriet har udsat trivselsmålingen pga. drøftelser og præciseringer om datasikkerhed. I Billund Kommune sikrer vi fuld anonymitet, og ser frem til undersøgelsens gennemførelse, så vi får et samlet grundlag at forberede kommende trivselsindsatser på.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre

 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/verdens-bedste-danske-skole-pisa-kan-laere-af-danmark

https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/iccs/om-iccs

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/IEA-ICCS/ICCS2016_Udvalgte_hovedresultater.pdf

http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene