Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Julehilsen 2019

Året går atter på hæld, og jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Det går fortsat godt med resultatskabelsen i vores skolevæsen. Eleverne lærer det de forventes at skulle lære eller endda mere til. De trives også fint, om end det fokus på drengene, jeg nævnte i sidste års julehilsen, med fordel kan intensiveres. Det gælder for meget få skoler i Danmark, at drengene trives og lærer bedre end pigerne. Hvad er dine bud på nødvendige forandringer?

Forandringer i folkeskolen vil vi også se i 2020. Lærerkommissionen har lige fremlagt sin rapport og sine anbefalinger, som følger tre hovedspor: En ny arbejdstidsaftale, en styrket lærerprofession og en tydelig lokal skoleledelse. Spændende bliver det at følge parternes opfølgning på kommissionsarbejdet frem mod planlægningen af næste skoleår. Jeg glæder mig til en god lokal dialog her i Billund Kommune.

Arbejdet med de sårbare børn fylder meget i vores hverdag i og omkring skolen. Jeg ser frem til at afprøve nye former for pædagogisk praksis, når vi i 2020 skal arbejde med budgetrealisering af byrådets vedtagelse af afprøvning af fleksible undervisningsformer. Det ser ud til at skolen må forandre sig for at være skole for alle børn, det er ikke tilstrækkeligt at have fokus på elevernes evner til at tilpasse sig skolen. Det er ambitionen, at afprøvning af fleksible undervisningsformer skal skabe nye mulighedsrum for både børn og voksne i bestræbelserne på at øge elevernes deltagelsesmuligheder i de almene fællesskaber. Jeg håber, I alle vil bakke os op, når vi forandrer skolen, det har vi brug for.

 

Tak for året der gik. Tak til alle I der yder en formidabel indsats i det daglige arbejde med vores børn og unge. Tak til eleverne for engagement og motivation, og tak til I forældre der beredvilligt bakker op om skolens hverdag, og medvirker til at styrke det fundament, der skal give jeres børn tro på fremtiden og livets mange muligheder.

 

Glædelig jul og godt nytår

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre