Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

I børnenes tjeneste og noget om en bæver

I Billund Kommunale Skolevæsen har vi dygtige og engagerede medarbejdere, og børnene får gode resultater.

Her i Billund Kommune er det positivt at forvente noget af skolen, for skolen forventer meget af både børnene og deres forældre, og tilsammen er det med til at sikre, at ungerne får lært en masse.

De vigtigste forudsætninger for at eleverne opnår gode resultater er, at der forventes meget af dem, og at de er sammen med passionerede medarbejdere i den pædagogiske praksis - det gør vi og har vi i Billund Kommune!

Vi må stå sammen om, at understøtte den store betydning det har at få en god dannelse og uddannelse, velvidende at det kræver flid af alle involverede. Det handler ikke om at ligge nr. 1 i PISA, nej der er meget mere på spil og med Christen Kolds ord: "Træd varsomt her bliver mennesker til", kan jeg understrege det fokus, der driver mig i dagligdagens arbejde med at sikre succes for børn og unge i Billund Kommune.

Vi tager børnene alvorligt og inviterer dem med til at give deres perspektiver på skolevæsenets udvikling. Senest har repræsentanter fra skolernes elevråd været involverede i en workshop, som fungerede som elevernes høringssvar på skolepolitikken. Sikke et engagement som vidner om de uanede muligheder, der er for at skabe involvering i dannende processer, der styrker børnenes karaktér og ikke blot deres karakterer.

Det er disse dannende processer, der er den enkeltes mulighed for at yde et bidrag. Jeg kalder det frihed i fællesskab, for fordringerne går flere veje. Det der er en mulighed er også en forpligtelse, for fællesskabet står over den enkelte, og opgaven med børnene og de unge mennesker kredser ikke alene om at sikre udvikling af fagfaglige kompetencer, men også om at træne og udvikle kompetencer der skaber mulighed for, på kompetent vis, at begå sig og bidrage hvor man kommer frem. Disse udviklingsrum skabes ofte af de voksne, det være sig medarbejdere såvel som forældre, og det kan vi udnytte endnu mere.

Karaktererne må jo også gerne blive gode, og det er nu, man som afgangselev med fordel kan sætte slutspurten ind, selvom I måske er ved at kigge frem mod ungdomsuddannelserne. En del af resultatudviklingen måles i afgangsprøverne og også her forventer jeg, at alle præsterer det bedste, de har lært!

Motivation, engagement og begejstring er vigtige faktorer i bestræbelserne på at blive til nogen. En fælles entusiasme, om en sag der er lidt ud over det sædvanlige, kan være et stærkt afsæt for udviklende læringsfællesskaber, der rækker langt ud over skoledagen, og som bliver et livsbekræftende eksempel på, at nysgerrighed er en kraftfuld energi. En energi der har givet 4.a. i Vorbasse og deres lærer Mogens Lange Petersen en oplevelse, de nok aldrig glemmer. Det er ikke hver dag, at der bliver ”skudt” en bæver ved Holme å, med vildtkamera om natten forstås, men spændende har det været – godt gået!

Jeg går op i, at vi giver børnene en chance, og at vi arbejder på den nødvendige fællesskabelse, så vi derved får skabt solide fundamenter for kvalitet, udvikling, dannelse og resultater for alle børn i Billund Kommune.

#sammenblivervibedre

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune