Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjemmeskolen lukker

Fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner er nu sat i gang, og på folkeskolerne i Billund Kommune tager vi i mod de ældste elever fra på mandag d. 18. maj. Velkommen tilbage i skole til eleverne fra 6. -9.kl. Meget er fortsat anderledes i skolens hverdag, men glæden og begejstringen er den samme som tidligere. Selv om rammerne fortsat er præget af restriktioner, vil vi sammen også finde en rytme i en ny hverdag hvor hjemmeskolen lukker, og hvor fjernundervisningen fremover kun vil være et mindre supplement til en hverdag på skolen.

Der er fortsat mange forhold, der er anderledes i skolens dagligdag. Det er nu sundhedsstyrelsens generelle vejledning der gælder for skolerne, og derudover har ministeriet udsendt retningslinjer i overordnet form.

Hver skole melder ud på AULA hvorledes klasserne skal forholde sig på netop deres skole. Fælles for alle gælder det fortsat, at klasserne skal holdes adskilt fra hinanden, men til gengæld kan hele klassen nu være sammen i klasselokalerne, da afstandskravet er mindsket. Faglokalerne kan også tages i anvendelse, og der vil naturligvis være et særligt fokus på rengøring og hygiejne.

Hvor og hvornår de enkelte klasser må gå ind på skolerne vil fremgå af det skolerne melder ud på AULA. Skolebusserne kører fortsat som normalt, og busselskaberne følger de retningslinjer der gælder i den sammenhæng.

Undervisningen vil foregå efter et tilrettet skema, og med et tilrettet indhold. Alle vil bestræbe sig på at sikre en god faglig kvalitet, men det er fortsat nødbekendtgørelsen, der er gældende og ikke de sædvanlige fagformål. Udeskole er ikke længere et krav, men mange har gjort sig gode erfaringer, og der vil fortsat arbejdes med fleksible undervisningsformer, ligesom fjernundervisning også kan bringes i anvendelse, hvor der er særlig grund til det.

Vi kigger også allerede nu frem mod skoleårets afslutning. Særligt for afgangsklasserne er der afgørende forhold der spiller ind. Folkeskolens Prøver er aflyst og året afsluttes med årskarakterer, og et afgangsbevis der på samme måde som altid bærer den enkelte videre i ungdomsuddannelse. De store afslutningsceremonier ser ikke ud til at kunne gennemføres på sædvanlig vis, så sidste skoledag, dimission og sommerafslutning vil antage andre dimensioner. Det vil I høre om fra hver skole når tid kommer.

Vi kigger også nu frem mod næste skoleår, hvor vi håber, at hverdagen kan finde tilbage til mere normale tilstande. Leg, læring, kreativitet og elevinddragelsesprocesser lader sig lettere realisere, når samværsformerne er som før Corona, og det er forhåbningen, at vi kan fortsætte udviklingen af det pædagogiske arbejde, så de unge rustes endnu bedre til fremtidens samfund og arbejdsmarked. Til at stå i spidsen for det arbejde har Billund Kommune ansat ny Børne- og Ungedirektør. Vi byder velkommen til Anders Lundsgaard 1. juni.

Vi får meget at snakke sammen om alle sammen, når krisen klinger af. Hvad har vi oplevet, og hvad har vi lært. Er der mon noget, vi vil blive ved med at gøre anderledes. Jeg håber, at alle vil lykkes med at komme godt tilbage til fremtiden.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre