Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Helhed og fællesskab i barnets hverdag

Inden længe kan vi i skolerne byde velkommen til et nyt kuld, der i en glidende overgang fra daginstitution til 0.kl. skal finde fodfæste i nye miljøer og med nye aktiviteter med nye voksne.

Hvis det skal lykkes at skabe en god sammenhæng for børnene, må der også skabes en god sammenhæng for alle de voksne. For ledere og medarbejdere holdes der samarbejdsmøder på tværs af skole og dagtilbud, ligesom der holdes møder i eget regi for at sikre den bedste forberedelse. Samarbejdet med forældrene er centralt for at skabe den nødvendige tryghed og tillid, og naturligvis har børnene en helt central plads i dialogen, om det der nu skal ske. Vi glæder os til tiden efter påske, hvor alle I nye dukker op, og vi vil alle lægge os i selen for at hjælpe Jer godt på vej mod en tryg skolestart til sommer. Vel mødt!

Helhed og sammenhæng i læreprocesserne er også vigtige pejlemærker i skolens øvrige virksomhed. I den netop overståede Billund Builds Nature uge 5 var det den legende, samskabende, eksperimenterende og kreative tilgang, der var afsættet for de faglige aktiviteter, og det har været inspirerende at se og opleve i praksis samt at følge på hjemmesiden: http://billundbuildsnature.boerneneshovedstad.dk/ Jeg har iagttaget mange engagerede og læringsivrige elever, og har konstateret at ledere og medarbejderne endnu engang har toppræsteret. Læringsmiljøerne skal frem mod næste Billund Builds fortsat ose af læring gennem leg, og både medarbejdere og elever må have ambitioner om at finde engagement i en pædagogisk tilrettelæggelse, der bringer os alle tættere på det 21. århundredes kompetencer. Uge 5 er blot kulminationen på, og en del af, vores samlede bestræbelser på at realisere ambitionen om at være Børnenes Hovedstad.

Trivselsmålingen, som ministeriet udsatte for nogen tid siden, sættes nu i gang, så den gennemføres i perioden fra d. 20. marts til d. 31. maj. Undersøgelsen gennemføres for at fastholde et fokus på en fortsat god trivselsudvikling i folkeskolen. Der udsendes information fra alle skoler om de konkrete forhold. Jeg ser med fortrøstning frem til resultaterne, for der er mange indikationer fra dagligdagen, fra Program For Læringsledelse, og andre sammenhænge, der giver et fingerpeg om, at der er stor faglig og social trivsel på skolerne i vores kommune. Det er vigtigt, at det forholder sig på den måde, for det viser noget om, at man får noget ud af at gå i skole, og at man også har det godt sammen med dem, man går sammen med, og også med de voksne, man har i skolen. Det er dejligt, hvis vi også i den kommende trivselsmåling får vist, at vi er et stærkt fællesskab.

Ledelse, der tager sit afsæt i de resultater, vi sammen ønsker at se for børnenes udvikling, er sat højt på dagsordenen. Trygge miljøer, udvikling af den kvalificerende pædagogiske praksis, høje kvalitetsnormer, effektiv anvendelse af ressourcerne, tydelige mål og klare forventninger, er forhold vi på skoleområdet kommer til at arbejde sammen om for herigennem at sikre et stærkt og givende fællesskab, og for at lykkes med implementering af vores politikker og strategier.

Kravet om høje standarder og kvalificerende læringsmiljøer, som skal styrke eleverne, fordrer at vi som ansvarlige voksne også i denne sammenhæng fastholder en "vidvinkel"! Pædagogik handler om andet end målbare faglige resultater. Pædagogik handler også om at udvikle børn og elever til at være livsduelige, samfundskonstituerende mennesker, der evner at skabe nogle fællesskaber, der hænger sammen. Vi er her på fællesskabets præmisser. Fællesskabet og kravet til individet om at få realisereret sit fulde læringspotentiale må ikke gå hen og blive modsætninger, bl.a. derfor er det centralt at arbejde med børneinddragelse, samskabelse og læring gennem leg.

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre