Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hedevandringer

Man kan blive væk, og man skal være opmærksom på veje og stier, når man bevæger sig ud i det storslåede midtjyske kulturlandskab, hvor hedearealerne strækker sig hektar efter hektar.

Hvad enten der er tale Ravnhøj Hede, Randbøl Hede, Gyttegaard plantage og indlandsklitten Grene Sande, så er der nok at blive bjergtaget af i lokalområdet. Har du været der? Har du haft ungerne med? Naturen, hedekulturen, krigshistorien, plantagedrift, Hedeselskabet og ikke mindst litteraturen kan være omdrejningspunktet for familiens oplevelser. Reflekter, tal sammen, få lokale oplevelser i naturen, følg med i DRs nye serie om Danmark, og gå på opdagelse hos Blicher eller Åkjær:

Her har jeg Himlene over min Isse,

her har jeg Lyngheden under min Fod.

Musen har Rede i guldgule Visse,

Hugormen døser ved Gyvelens Rod.

Åkjær 1897

Evnen til at være nærværende og tilstedeværende synes at være under pres for os alle. At finde en indre ro og blot være, kan være svært for både børn og voksne. Mindfulness i skolen er nu under udvikling i Billund Kommune, men vi kan nok alle lære af bestræbelserne på at hjælpe børnene til at være fokuserede omkring tanker, følelser, kropsfornemmelser, relationer og omgivelser. Opløftende fællesskaber for børn og voksne fordrer, at vi forholder os til hinanden, at vi er der for hinanden, og at vi bestræber os på at spille hinanden gode. Trivselsindsatserne i skolen skal hjælpe os i den retning - med at blive til nogen, ikke blot til noget!

En ny skolepolitik for Billund Kommune er i høring, og den handler også om muligheden for at indgå i stærke fællesskaber, om faglig og social udvikling og gennem en legende tilgang, at blive til skabende verdensborgere. En skolepolitik kan blive et godt redskab til at sikre retning og fremdrift for skoleudviklingen i Billund Kommune, det må vi stå sammen om.

Skolen handler om fællesskab. Den handler også om, at hver enkelt elev skal blive så dygtig som muligt, men det er noget, der sker i et fællesskab. Den faglige trivsel og de målbare faglige resultater er gode i Billund Kommune, og vi kunne forleden læse i avisen, at vi klarer os bedre, end man kunne forvente. Det skaber naturligvis glæde, stolthed og engagement i forhold til at kunne fastholde og udvikle alt det gode. Jeg håber på den baggrund også, at vi i endnu højere grad kan lykkes med at udvikle trivsel og glæde ved at være deltagere i de skolefolkelige fællesskaber, hvad enten man er barn eller voksen.

Som forældre spiller I en afgørende rolle ved at sætte en positiv dagsorden for skolens udvikling og hjælpe de ansatte med at skabe succes i arbejdet med børnene. Det kan for eksempel være ved at samtale med børnene om deres oplevelser og reaktioner på livet i skolen – hvad har du lært i dag? Hvad var mest spændende? På hvilken måde var du hjælpsom overfor andre i dag? Der er mange måder at bakke op om skolens virke på, og vi er glade for, at du vil hjælpe. Samtal også gerne med de voksne i skolen når du har gjort dig erfaringer, eller har haft oplevelser, der kalder på at give ris eller ros. Ingen bliver for gammel til at få eller fortjene et skulderklap. I får hermed et af mig, børn, forældre medarbejdere og ledere – det er sammen, at vi gør forskellen.

Jeg håber, du har modet til at tage en hedevandring med familien, selvom veje og stier kan komme i tilfældige mønstre og tilsyneladende føre ud i intetheden. En vandring uden andet mål end blot at være nærværende og sammen. God påskeferie.

#sammenblivervibedre

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune