Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Glade børn lærer mere

En legende tilgang er fundamentet for Billund Kommunes vision om at være Børnenes Hovedstad – et sted hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere. Det giver glade børn, og vi oplever at glade børn lærer mere. De opsluges og lader sig fordybe i læreprocesserne, og lykkes med at samarbejde i gamle og nye fællesskaber. Der gøres et fantastisk arbejde på alle skoler, og vi skal alle lægges os i selen for at gøre det endnu bedre.

 

Billund Kommune og LEGO Fonden deler en fælles ambition om inkluderende og eksplorative læringsmiljøer.

 

Derfor har Billund Kommune og LEGO Fonden gennem flere år fokuseret på den legende og eksperimenterende tilgang til undervisning og læring. Etableringen af LEGO STUDIO lokaler på kommunens skoler i 2012 samt kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og samarbejdet med CoC Playful Minds omkring Billund Builds er et eksempler herpå.

På trods af dette viser evalueringer af indsatserne, at de eksperimenterende arbejdsmetoder fortsat har trange kår i skolens undervisning, og at den ønskede gennemgribende effekt er udeblevet. Data viser, at særligt drengene udfordres i den eksisterende pædagogiske praksis (Program for Læringsledelse), og at kun 9% af indskolingseleverne ofte oplever at have indflydelse og medbestemmelse i undervisningen (National trivselsmåling).

På baggrund af bl.a. disse erfaringer, ønsker vi at skabe videreudvikling og en bæredygtig forandring, der involverer alle organisatoriske lag; pædagogiske personale, ledelser og forvaltning. En vigtig pointe i dette er, at den fremtidige kompetenceudvikling foregår i praksis på de enkelte skoler, og at kompetenceudviklingen retter sig mod eksperimenterende, legende og meningsfulde læringssituationer under et fortsat fokus på faglig og social trivsel.

Vi træder nu ud af pilotfasen i Playfull Learning på Vorbasse Skole, og starter fase 1 i vores 6 årige udviklingsforløb. Vorbasse og BillundSkolen står først for, og det bliver spændende at følge udviklingen. Vi vil bestræbe os på, at tilrettelægge processer der sikrer, at alle skoler kan lære med fra starten og drage nytte af kollegernes erfaringer.

 

Corona er fortsat en vedvarende forstyrrelse i vores hverdag. Tusind tak til Jer alle for at I alligevel får lavet god skole for alle.

Ferieafviklingen i næste uge bliver utvivlsomt anderledes for mange, nyd opholdsvejret når det kommer, efteråret er også dejligt i Danmark.

I ønskes alle en god ferie

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre