Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Folkeskolen - det er her det sker!

Velkommen til Folkeskolen. Velkommen til et nyt skoleår, og en særlig velkomst til I der er nye elever, forældre, medarbejdere eller ledere. Folkeskolens særkende må aldrig forsvinde. Skolen er for livet - Skolen giver mulighed for, at ungdommen bliver medskabere af samfundet - Vi må alle have mod nok til at holde fast i værdierne ved folkets skole!

Udviklingspresset og kravet om forandringsparathed er stort og vedvarende for alle folkeskolens aktører. Lige nu pågår implementeringen, som pilotkommune, af vores nye samarbejdsplatform AULA, og vi skal se at indfri ambitionerne om en endnu stærkere og udviklende kommunikation i hele organisationen, med børnenes læring og udvikling i fokus. Det handler om digitalisering, samarbejde og børnenes læring.

Skolens udvikling har siden skolereformen fra 2014 handlet om, at børn og unge skal lære mere i skolen gennem et mere målrettet pædagogisk arbejde. Ved at flytte perspektivet i undervisningen fra aktiviteter til mål for læring og elevens progression skabes mulighed for at sætte et tydeligt fokus på det, der opnås ved at undervise.

Jeg synes, det er en god idé at eleverne lærer noget, og gerne endnu mere, i skolen! Det, vi alle skal holde fast i, er, at eleverne ikke kun skal lære det, der måles i PISA, PIRLS eller TIMMS mv. Læring er også at gøre sig personlige erfaringer med det stof, der trænes i, at kommunikere om de ting der arbejdes med, og opleve og blive bevidst om den transformation og internalisering der sker i den enkelte. Heldigvis kan vi også, som tidligere omtalt her på bloggen, begå os i de undersøgelser der handler om samfundsforhold og elevernes politiske dannelse(ICCS). Det understreger for mig, at vi fortsat må have et stærkt fokus på både undervisningens indhold, metoder OG effekter.

Vi må aldrig blive enøjede, men gerne målrettede! Det er væsentligt, at forstå betydningen af den kulturelle overlevering der sker i skolen. Kun herved kan vi forstå, at arbejde med og udnytte den viden og de kompetencer det er vigtigt at bringe med ind i fremtiden. Skolen skal træne eleverne i verdensskabelse og samfundsudvikling, hvilket kræver, at det lærte kan omsættes til noget brugbart og konstruktivt i samspil med andre. Skolen viser eleverne verden, og udvider deres horisont, så de herved bliver i stand til at påvirke og leve i verden og få et godt liv – de bliver skabende verdensborgere.

Visionen i Billund Kommune handler om at skabe udviklingen Ved Fælles Hjælp - det kræver kompetente borgere, der er i stand til at skabe en ny fremtid og ikke blot gøre sig nyttige for et bestemt paradigme. Det skal skolen også virke for, og jeg håber, vi i fællesskab vil lykkes med at holde balancen!

 

 

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre