Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

At være sammen om at lære - at være

Samværskulturen i vores skolefolkelige fællesskaber baserer sig på den enkeltes mulighed for at yde et bidrag. Man kan kalde det frihed i fællesskab, for fordringerne går flere veje. Det der er en mulighed er også en forpligtelse, for fællesskabet står over den enkelte, og opgaven med eleverne kredser ikke alene om at sikre udvikling af de faglige kompetencer, men også om at træne og udvikle kompetencer, der skaber mulighed for, på kompetent vis, at begå sig og bidrage, hvor man kommer frem. Det handler om både uddannelse og dannelse.

Socialisering og dannelse er kernebegreber i den udvikling, der skal sikre sammenhæng i alle vores samfundsfællesskaber. Vi udvikler professionelle læringsfællesskaber, hvor vi står sammen om at realisere de unikke muligheder for at forny og videreudvikle alle generationers samspil og virkelyst, og være det kraftcenter, der understøtter og skaber klangbund for vækst og positiv udvikling af vores børn og unge. Ensomhed, præstationsangst, eksklusion og dårlig trivsel er ikke noget, der fylder voldsomt i vores skoler i Billund Kommune, men det er der, og vi må sammen bestræbe os på at modvirke de negative konsekvenser. Den sociale og den faglige trivsel skal gå hånd i hånd, og det må aldrig være sådan, at det ene kommer til at udelukke det andet. Det kan tværtimod anskues på den måde, at det ene kan føre til det andet.

I vores bestræbelse på at udvikle skolen som et fællesskab er det afgørende, at alle ser muligheder, og føler et ansvar og forstår, at der er en fælles opgave, der skal løses. Skolens medarbejdere, eleverne og forældrene er alle part i et samarbejde, som skal berige og udvikle, og skabe nye muligheder for elevernes fortsatte udvikling. Et godt eksempel på at tage ansvar for fællesskabet, fik jeg forleden, da vi holdt temamøde for nye skolebestyrelser. I det fællesskab vi havde den dag, blev det tydeligt for mig, at der er stort engagement og opbakning til skolerne. Tak for, at I vil lade jer vælge, og dermed tage et ledelsesmæssigt og skolepolitisk medansvar for det, der foregår i skolen. Det er ikke kun gennem formelle organer, man kan komme på banen. Vejene til opbakning og indflydelse er mange, og jeg vil opfordre alle til at give et nap med, når der er arrangementer og debatter, eller når man møder en, der har brug for et opbakkende klap på skulderen. Nærværende og tydelige voksne gør en forskel!

I næste uge starter de første dannelsesrejser for alle vores 4.klasser i regi af ”Kend dit land”. Jeg vil ønske alle deltagerne en god tur, og jeg håber, at I bliver beriget, uanset om I er børn eller voksne, og jeg glæder mig til at høre om jeres oplevelser, når I kommer hjem igen.

Morten Kirk

Skolechef i Billund Kommune

#sammenblivervibedre