Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ferieregler og feriebetaling i SFO

Det forventes, at barnet holder 4 ugers ferie i skolernes ferie i løbet af et kalenderår. Ferien afholdes som 4 hele uger. Senest den 15. marts skal forældrene melde barnets sommerferie af hensyn til SFO'ens ferieplanlægning.

Skal jeg betale for pasning i sommerferien

For at opnå betalingsfri juli måned skal barnet være startet i SFO senest 1. marts.

Hvis barnet er startet i SFO efter 1. marts betales almindelig takst i juli måned med henholdsvis morgenmodul, eftermiddagsmodul eller fuldtidsmodul på uge-/dagsbasis for brug af SFO-tilbuddet i juli måned. Ugetaksten er ¼ af månedstaksten, og dagstaksten er 1/5 af ugetaksten.

Tilflyttere i perioden 1. marts til 31. juli, kommende skolebørn og børn med rullende skolestart er undtaget fra denne regel, og skal derfor ikke betale for feriepasning i juli måned.