Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Program for læringsledelse

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 godkendt, at udviklingsprogrammet "Program for læringsledelse" skal danne rammen for arbejde med målstyret kvalitetsudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet i Billund Kommune.

Programmet skal understøtte både dagtilbuddenes arbejde med læringsmålene i læreplanerne og skolernes arbejde med målene i forbindelse med folkeskolereformen. Programmet vil dermed være en sammenhængende indsats fra 0-16 års området.

Program for læringsledelse - skoler

Film om vores deltagelse i Program for læringsledelse

Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev december 2016

Nyhedsbrev juni 2017

Nyhedsbrev januar 2018

Nyhedsbrev juni 2018

Nyhedsbrev Maj 2019