Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturskolen Søballegård

Naturskolen Søballegård indgår i et samarbejde med folkeskolerne i Billund Kommune.

Om Naturskolen

Naturskolen råder over arealer i Vejle Ådal på ca. 158 ha, som primært udgøres af afgræssede overdrev og enge samt frodig løvskov, iblandet spændende moseområder, vandløb og småsøer. Derudover råder naturskolen over en række besøgssatellitter på Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdets øvrige arealer, så mulighederne for undervisningsaktiviteter er mangfoldige.

Tilbuddet til folkeskolerne

Aktiviteterne på naturskolen tager udgangspunkt i folkeskolens formål, som i al væsentlighed går ud på at sikre eleverne en indlevelse og forståelse for sammenhængen i naturen, samt hvordan vi som mennesker kan påvirke den.

Naturskolen tilbyder også at henlægge aktiviteterne i den enkelte skole lokalområde.