Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

It-kompenserende hjælpemidler

Læs om hvilke it-kompenserende hjælpemidler Billund Kommune stiller gratis til rådighed for eleverne i kommunens folkeskoler.

Elever i ordblinde-vanskeligheder og andre læse-skrivevanskeligheder skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever, ud fra en forudsætning om, at forskellige medier anvendes ligeværdigt.

Kompenserende it-hjælpemidler er særdeles velegnede til såvel læsning som skrivning i almenundervisningen. Læse-skrivestøtte skal gerne være et naturligt hjælpemiddel for alle, der har behov derfor.

I Billund Kommune har vi tegnet kommunelicens på AppWriter, så det kan anvendes gratis af alle elever i Billund Kommunes folkeskoler såvel i skolen som hjemme. AppWriter kører på alle platforme og enheder.

AppWriter downloades/installeres gratis her og kan anvendes med elevernes uni-login.