Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har dit barn svært ved at læse og skrive?

Læsekonsulenten giver rådgivning og vejledning om vanskeligheder i læsning, stavning og it kompenserende hjælpemidler.

Vejledningen kan tage udgangspunkt i en faglig afdækning af eleven, hvor både skriftsproglige kompetencer, vanskeligheder og muligheder bringes i spil og/eller en konsultativ samtale med relevante samarbejdspartnere.

Rådgivningen kan ofte omhandle:

-      Almenundervisning og supplerende undervisning - herunder metoder og materialer

-      Lektier og skole/hjem-samarbejdet om læsning, stavning og matematik

-      Kvalificerende it-hjælpemidler

-      Den forebyggende læseindsats på førskoleområdet

Læsekonsulenten støtter børn i læse- stavevanskeligheder, men det er først og fremmest skolens eget personale, der hjælper dit barn.


Her kan du læse mere om it-kompenserende hjælpemidler.

Indstilling til Læsekonsulenten

 

Strategi for elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

I 2015 godkendte Børn- og Ungeudvalget en strategi for elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder