Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søg tilskud til pasning af egne børn

Du kan søge om et månedligt tilskud, til at passe dine børn fra de er fyldt 24 uger og frem til 1. april det år, dit barn skal starte i skole.

Tilskuddet bliver minimum givet for en periode på 8 uger og maksimalt op til 1 år. Tilskuddet kan deles i perioder og mellem begge forældre. Du kan højest få tilskud i et år pr. barn.

Du kan få tilskud fra den dag du søger, men ikke med tilbagevirkende kraft.

 

Hvor meget kan jeg få i tilskud? 

 • Du kan få 5.360 kr. pr. måned (for 2023 kr. 5.433) i tilskud pr. barn i alderen 24 uger og frem til den måned hvor barnet fylder 3 år. 
 • Du kan få 3.458 kr. pr. måned (for 2023 kr. 3.654) i tilskud pr. barn fra den måned hvor barnet fylder 3 år og frem til den 1. april, det år barnet starter i skole.
 • Tilskuddet er skattepligtigt og udbetales bagud. 
 • Du kan højest få tre tilskud til samme husstand pr. måned. 
 • Tilskuddet må ikke overstige dagpengesatsen.

 

Hvilke betingelser skal jeg opfylde, for at få tilskuddet?        

 • Dit barn må ikke være indmeldt i et pasningstilbud, når du får tilskud. 
 • Du skal søge tilskud for minimum 8 uger og maksimum 1 år. 
 • Du må ikke modtage overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt, mens du modtager tilskud. 
 • Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne mindst 7 ud af de seneste 8 år. Dokumentation skal vedlægges din ansøgning. Kravene om ophold gælder dog ikke EU/EØS-borgere, i det omfang de er berettiget til ydelsen på baggrund af EU-retten. 
 • Du skal have bestået danskeksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau. Dokumentation skal vedlægges din ansøgning, hvis du har statsborgerskab udenfor EU/EØS. 
 • Du må ikke være omfattet af reglerne om rådighed i aktivloven som hjemmearbejdende eller omfattet af 225-timersreglen. 

 

Hvordan søger jeg om tilskud?

Søg om tilskud til pasning af egne børn