Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud

Hvad kan jeg få i tilskud til pasning i private institutioner.

Tilskud til private institutioner

Billund Kommune yder tilskud til pasning i private institutioner. Tilskuddet ydes til børn i alderen fra de er 24 uger og frem til den 31. marts, det år barnet starter i skole.

Hvor meget udgør tilskuddet i 2022 (2023)

0-2 årige: fuldtid kr. 9.764,00 (kr. 9.980,00) pr. måned

3-5 årige: fuldtid kr. 6.589,00 (kr. 7.074,00) pr. måned 

Tilskuddet til deltidspladser beregnes på baggrund af det ugentlige timetal.

Orlovspladser

Fra 1. januar 2019 har forældre, som er på barsel- eller forældreorlov i medfør af barselsloven med et barn, mulighed for en deltidsplads til et ældre barn i husstanden. Du kan få yderligere information om deltidsplads.

Økonomisk friplads

Børn i private institutioner er berettiget til fripladstilskud, hvis forældrene kan dokumentere, at deres aktuelle indtægter ligger indenfor fripladsskalaen. Fripladstilskuddet beregnes før søskenderabat. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

Søskendetilskud

Søskendetilskud gives til forældre med mere end 1 barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat børnepasning. 

Socialpædagogisk friplads

Hvordan kan jeg søge?