Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsyn

Hvordan Billund Kommune fører tilsyn med private pasningsordninger?

Billund Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Hvis en privat pasningsordning ikke lever op til de betingelser, der ligger til grund for godkendelsen, kan godkendelsen trækkes tilbage.

De private pasningsordninger er forpligtet til at samarbejde ved det pædagogiske tilsyn og det kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som måtte anses som nødvendig for at udøve tilsynet. En privat pasningsordning har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 

Hvordan foregår tilsynet?

Billund Kommune fører fire årlige tilsyn, hvoraf et er uanmeldt.

Tilsynet tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og i børnenes trivsel, udvikling og læring. Ved tilsynet vil der være særligt fokus på, om dansk benyttes som hovedsprog og om børnene har medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Der er endvidere fokus på barnets selvstændighed, evne til at indgå i fællesskaber, samhørighed og integration.

De private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem det pædagogiske læringsmiljø. Læringsforståelsen skal derfor bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle læring og dannelse.

Tilsynet omfatter desuden, at betegnelsen 'privat pasningsordning' anvendes i alle offentlige sammenhænge.

Godkendelsen af pasningsaftalen kan tilbagekaldes, hvis der gennem løbende tilsyn konstateres at den private pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale, hovedsproget ikke er dansk eller børnene ikke har medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.