Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsyn

Hvordan fører Billund Kommune tilsyn med kombinationstilbud?

Billund Kommune fører tilsyn med kombinationstilbud. Hvis en fleksibel passer ikke lever op til de betingelser, der ligger til grund for godkendelsen, kan godkendelsen trækkes tilbage.

De fleksible passere er forpligtet til at samarbejde ved det pædagogiske tilsyn, og det kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret.

Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som måtte anses som nødvendig for at udøve tilsynet. En fleksibel passer har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Billund Kommune fører to årlige tilsyn, hvoraf et er uanmeldt.

Tilsynet tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og i børnenes trivsel og udvikling. Ved tilsynet vil der være særligt fokus på, om dansk benyttes som hovedsprog og om børnene har medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Der er endvidere fokus på barnets selvstændighed, evne til at indgå i fællesskaber, samhørighed og integration.

Tilsynet omfatter desuden, at betegnelsen ”fleksibel pasning” anvendes i alle offentlige sammenhænge.

Godkendelsen af pasningsaftalen kan tilbagekaldes, hvis der gennem løbende tilsyn konstateres at den fleksible pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale, hovedsproget ikke er dansk eller børnene ikke har medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.