Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Godkendelse af fleksible passer

Hvilke krav stilles der til den fleksible passer

Når I som forældre, har fået tilkendegivelse om godkendelse af tilskud til kombinationstilbud, skal I selv finde en fleksibel passer til at varetage opgaven.

Tilsynsførende ved kommunen skal godkende den fleksible passer i lighed med private børnepassere. Dette vil foregå ved et godkendelsesmøde, der hvor den fleksible pasning skal foregå. Til mødet deltager den fleksible passer og den tilsynsførende fra Billund Kommune.

Godkendelsesmødet vil omfatte følgende krav:

Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

Den fleksible passer skal kunne tilrettelægge den fleksible pasning, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Der indhentes børneattest på den fleksible passer.

I ugen efter godkendelsesmødet vil I modtage en skriftlig godkendelse eller et begrundet afslag af den fleksible passer.