Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kombinationstilbud

I kan som forældre ansøge om tilskud til et kombinationstilbud §85, hvis I har et dokumenteret pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af at dagtilbud 30 timer om ugen.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud. En fuldtidsplads i en daginstitution og en fuldtidsplads i dagplejen i Billund Kommune udgør 48 timer om ugen. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og barnet skal som minimum være indskrevet i et dagtilbud med 25 ugentlige timer. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.