Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ramme for overgange i barnets og den unges liv

I Billund Kommune har vi formuleret en ramme for overgange i barnets og den unges liv for at styrke sammenhængene i børnenes liv.

Udgangspunktet ved overgange er:

”I Billund Kommune er det værdifuldt, at ethvert barn eller ung ved en overgang fra en institution til en anden føler sig ventet og velkommen og mødt på dets styrker og udfordringer.”

Rammen for overgange i barnets og den unges liv er godkendt af Børneudvalget den 7. april 2021 og er det fundament vi står på i vores samarbejde omkring barnet og den unge ved overgange i livet. Fundamentet består bl.a. af generelle principper, som samarbejdet bygger på.

Barnet og den unge oplever hver dag overgange. Det kan være i forbindelse med skiftet fra udendørs læringsmiljøer til frokost, fra institution til hjemmet, fra matematik til dansk og fra skole til fritid. Børn og unge indgår hver dag i mange forskellige kontekster og relationer med forskellige børn og voksne. Hver gang konteksten er ny, kan det betragtes som en overgang.

I denne ramme for overgange er overgange tragtet ned til de 4 mere formelle overgange i barnet og den unges liv.

  1. Hjem/sundhedsplejersken – dagpleje/vuggestue 
  2. Dagpleje - børnehave 
  3. Børnehave – skole 
  4. Udskoling – ungdomsuddannelse
     

Overvejelser og principper for disse overgange kan dog overføres til de daglige overgange i barnets og den unges liv.

I rammen for overgange er for de enkelte overgange beskrevet hvilke aktiviteter og handlinger, som skal være med til at skabe de gode overgange, formålet med dem og hvornår de sker samt hvem der er ansvarlige for, at de sker.

Ramme for overgange i barnets og den unges liv