Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

PPS

 • Afdelingsleder

  • Maria Sloth Christensen

   Leder af PPS Rådgivning

   mslc@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 72

 • Konsulentgruppen for bevægelse, tale- og hørepædagogik

  • Marianne Kousgård Pedersen

   Børnefysioterapeut

   MKP@billund.dk

   Tlf. 79 72 76 29

  • Tove Brandt Pedersen

   Tale-hørekonsulent

   tbp@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 97

   Vorbasse Skole

   BillundSkolen

   Sdr. Omme skole

   Filskov Friskole

   International School of Billund

   Børnehuset Andedammen

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Sdr. Omme Børnehave

   Filskov Fribørnehave

    

  • Christina Skovkjær Thomsen

   Tale-hørekonsulent

   cst@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 84

  • Marianne Vest

   Tale-høre konsulent

   mve@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 77

  • Sarah Rasmussen (Barsel)

   Tale-høre konsulent

  • Birgitte Albers Christensen (barsel)

   Tale-høre konsulent

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • Gitte Madsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   gsm@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 73

   Billundskolen

   - Indskolingen

   - Mellemtrinnet

   - Overbygningen

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Træstubben

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Trætoppen

  • Mia-Maria Donslund

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  

   Tlf. 79 72 75 75

  • Anja Pettersson

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   ape@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 95

   Vestre Skole

   - Indskolingen

   - Mellemtrinnet

   - Udskolingen

   - Modtageklassen

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   - Børnehaven Langelandsvej

   - Børnehaven Trehøjevej

  • Gerda Dam

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   gda@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 81

  • Ditte Krogsgaard Pedersen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   dkp@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 85

   Sdr. Omme Skole og børnehave

   Grindsted Privatskole og børnehave

   10. kl. centret

   10+

   Taleklassen

  • Mogens Graakjær

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   megr@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 79

   Søndre Skole

   - Almen spor A, B, C, D

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   Eventyrhuset

   Stenderup Skole og Børnehave

    

  • Anitta Rohr Søby Madsen (barsel)

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/koordinator

    

  • Edina Zahirovic (barselsvikar)

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   eza@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 87

  • Nadia Nielsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   nni@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 78

 • Specialpædagogisk vejledning

  • Susanne Jensen

   Specialpædagogisk vejleder/Koordinator

   sj@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 88

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Børnehaven Andedammen

   Hejnsvig børnehave

   Sdr. Omme Børnehave

   Internationale Børnehave

    

  • Vivi Nielsen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   vn@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 91

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Børnehaven Andedammen

   Hejnsvig børnehave

   Sdr. Omme Børnehave

   Internationale Børnehave

    

  • Birgit Smedegaard Sillesen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   bisi@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 92

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   - Børnehaven Lindevej

   - Børnehaven Sydtoften 

   - Børnehaven Tingparken 

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   - Børnehaven Langelandsvej 

   - Børnehaven Trehøjevej

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

  • Susan Madsen

   Specialpædagogisk vejleder/småbørnskonsulent

   sum@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 89

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   - Børnehaven Lindevej

   - Børnehaven Sydtoften

   - Børnehaven Tingparken

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   - Børnehaven Langelandsvej

   - Børnehaven Trehøjevej

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

    

  • Henriette Lindhardt

   Specialpædagogisk vejleder

   hli@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 94

  • Leila Henriette Noer Poulsen

   Specialpædagogisk vejleder

   lhnp@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 90

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   - Børnehaven Lindevej

   - Børnehaven Sydtoften

   - Børnehaven Tingparken

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   - Børnehaven Langelandsvej

   - Børnehaven Trehøjevej

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

    

  • Kirsten Hawaleschka

   Specialpædagogisk vejleder

   Tlf. 79 72 75 76

  • Mette Bloch

   Specialpædagogisk vejleder

  • Lene Mikkelsen

   Specialpædagogisk vejleder

   lmi@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 93

  • Helle Laxby Kirkegaard

   Specialpædagogisk vejleder

   Tlf. 79 72 75 86

 • Sundhedspleje

  • Anne Lemonnier

   Sundhedsplejerske, Marte Meo terapeut og ammevejleder

   Tlf. 79 72 77 03 / 40 64 90 93

   ale@billund.dk

   Billund: småbørn

   Børnenes Univers Billund

  • Marianne Gaardbo Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   Tlf. 79 72 77 02 / 40 87 71 77

   mgp@billund.dk

   Vorbasse skole

   BillundSkolen

   Børnenes Univers Billund

  • Lene Zabel Nielsen

   Sundhedsplejerske

   Tlf. 79 72 77 01 / 29 63 78 86

   lzn@billund.dk

   Småbørn i Lynghedeskolen, afd. Søndres distrikt

   International School of Billund - ISB

   Børnenes Univers Syd

  • Majbrit Korsholm Plauborg

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   Tlf. 79 72 77 06 / 40 64 90 94

   makp@billund.dk

   Småbørn i Vestre Skoles distrikt

   Børnenes Univers Vest

  • Marian Kristensen

   Sundhedsplejerske

   Tlf. 79 72 77 13 / 40 46 38 87

   mkri@billund.dk

   Sdr. Omme småbørn, børnehave og skolebørn

   Filskov småbørn, Børnehus og Friskole

  • Kaia Albin Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og koordinator for sundhedsplejerskerne

   Tlf. 79 72 77 05 / 40 64 90 99

   kpe@billund.dk

   Vestre Skole

  • Lone Østergaard Andreasen

   Sundhedsplejerske og motorikvejleder

   Tlf. 79 72 77 08 / 25 55 78  84 

   loa@billund.dk

   Hejnsvig småbørn, børnehave og skolebørn

   Vorbasse småbørn, børnehave og skolebørn

    

  • Karen J. Olesen

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   Tlf. 79 72 77 00 / 29 43 40 31

   kjo@billund.dk

   Småbørn i Grindsted 

   Grindsted Privatskole og Lindetræet

   Vestre skole

   Børnenes Univers Vest

  • Tina Vestergaard Larsen

   Sundhedsplejerske

   Tlf. 79 72 77 07 / 25 55 77 49

   tvl@billund.dk

   Lynghedeskolen, afd. Søndre og Stenderup

   Småbørn i Stenderup

  • Rike Seifert

   Sundhedsplejerskestuderende

   Tlf. 79 72 44 04 / 29 46 62 37

   rise@billund.dk

  • Ditte Raahede

   Sundhedsplejerske

   Tlf. 79 72 77 10