Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

PPS

 • Afdelingsleder

  • Maria Sloth Christensen

   Leder af PPS Rådgivning

   mslc@billund.dk

   Tlf. 79 72 75 72

 • Konsulentgruppen for bevægelse, tale- og hørepædagogik

  • Marianne Kousgård Pedersen

   Børnefysioterapeut

   79 72 76 29

  • Tove Brandt Pedersen

   Tale-hørekonsulent

   79 72 75 97

   Vorbasse Skole

   BillundSkolen

   Sdr. Omme skole

   Filskov Friskole

   International School of Billund

   Børnehuset Andedammen

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Sdr. Omme Børnehave

   Filskov Fribørnehave

    

  • Christina Skovkjær Thomsen

   Tale-hørekonsulent

   79 72 75 84

  • Marianne Vest

   Tale-høre konsulent

   79 72 75 77

  • Birgitte Albers Christensen

   Tale-høre konsulent

   79 72 75 82

  • Sarah Rasmussen (Barsel)

   Tale-høre konsulent

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • Anitta Rohr Søby Madsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/koordinator

   21 72 16 86

   Lynghedeskole, afd. Søndre

   - Specialundervisningscentret

   BUGS

   - Sommerfuglene

  • Gitte Madsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 73

   Billundskolen

   Børnenes Univers Billund

   Filskov Friskole og Børnehave

   Chrysalis

  • Mia-Maria Donslund

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  

   79 72 75 75

   Hejnsvig Skole og Børnehave

   Vorbasse Skole og Børnehave

    

  • Anja Pettersson

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 95

   Vestre Skole

   Børnenes Univers Grindsted Vest

  • Gerda Dam

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 81

   Vestre Skole

   Grindsted Privatskole

   Børnehaven Lindetræet

  • Ditte Krogsgaard Pedersen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 85

   Sdr. Omme Skole og børnehave

  • Mette Lyngesen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 78  

   Lynghedeskoen, afd. Søndre

   10. klassecentret

   10+

  • Mogens Graakjær

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 79

   Lynghedeskolen afd. Søndre

   - almen

   - G-klassen

   - Specialklasserækken

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   Stenderup Skole og Børnehave

  • Edina Zahirovic

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 87

   BillundSkolen

   Børnenes Univers Billund

   ISB og ISB Kintergarten

 • Specialpædagogisk vejledning

  • Susanne Jensen

   Specialpædagogisk vejleder/Koordinator

   79 72 75 88

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Børnehaven Andedammen

   Hejnsvig børnehave

   Sdr. Omme Børnehave

   Internationale Børnehave

    

  • Vivi Nielsen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   79 72 75 91

   Børnenes Univers Billund

   - Børnehaven Trætoppen

   - Børnehaven Klatretræet

   - Børnehaven Træstubben

   Børnehaven Andedammen

   Hejnsvig børnehave

   Sdr. Omme Børnehave

   Internationale Børnehave

    

  • Birgit Smedegaard Sillesen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   79 72 75 92

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   - Børnehaven Lindevej

   - Børnehaven Sydtoften 

   - Børnehaven Tingparken 

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   - Børnehaven Langelandsvej 

   - Børnehaven Trehøjevej

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

  • Susan Madsen

   Specialpædagogisk vejleder/småbørnskonsulent

   79 72 75 89

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

    

  • Henriette Lindhardt

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 94

  • Leila Henriette Noer Poulsen

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 90

   Børnenes Univers Grindsted Syd

   Børnenes Univers Grindsted Vest

   Børnehaven Eventyrhuset

   Børnehaven Lindetræet

   Børnehaven Regnbuen

   Filskov Fribørnehave

    

  • Kirsten Hawaleschka

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 76

  • Mette Bloch

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 96

  • Lene Mikkelsen

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 93

  • Helle Laxby Kirkegaard

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 86

 • Sundhedspleje

  • Anne Lemonnier

   Sundhedsplejerske, Marte Meo terapeut og ammevejleder

   79 72 77 03

   40 64 90 93

   Billund: småbørn

   Børnenes Univers Billund

  • Marianne Gaardbo Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 02

   40 87 71 77

   Vorbasse skole

   BillundSkolen

   Børnenes Univers Billund

  • Lene Zabel Nielsen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 01

   29 63 78 86

   Småbørn i Lynghedeskolen, afd. Søndres distrikt

   International School of Billund - ISB

   Børnenes Univers Syd

  • Majbrit Korsholm Plauborg

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 06

   40 64 90 94

   Småbørn i Vestre Skoles distrikt

   Børnenes Univers Vest

  • Marian Kristensen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 13

   40 46 38 87

   Sdr. Omme småbørn, børnehave og skolebørn

   Filskov småbørn, Børnehus og Friskole

  • Kaia Albin Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og koordinator for sundhedsplejerskerne

   79 72 77 05

   40 64 90 99

   Vestre Skole

  • Lone Østergaard Andreasen

   Sundhedsplejerske og motorikvejleder

   79 72 77 08

   25 55 78  84

   Hejnsvig småbørn, børnehave og skolebørn

   Vorbasse småbørn, børnehave og skolebørn

    

  • Karen J. Olesen

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 00

   29 43 40 31

   Småbørn i Grindsted 

   Grindsted Privatskole og Lindetræet

   Vestre skole

   Børnenes Univers Vest

  • Tina Vestergaard Larsen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 07

   25 55 77 49

   Lynghedeskolen, afd. Søndre og Stenderup

   Småbørn i Stenderup

  • Ditte Raahede

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 10

   21 68 01 49