Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Unge og Familie

Unge og Familie dækker over nedenstående afdelinger. Ved klik på afdelingerne fremkommer kontaktoplysninger.

Unge- og Familiestaben

PPS

Afdelingsleder

Konsulentgruppen for tale- og hørepædagogik

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Specialpædagogisk vejledning

Sundhedspleje

Familieafdelingen (0-14 år)

Afdelingsleder

Social forebyggelse

Modtagelsen

Indsatsteam

Handicapteam

Anbringelsesteam

Ungeafdelingen (15-30 år)

Afdelingsleder

Myndighedsteamet

Udførerteamet

UU vejledning

Familieindsatsen

Tandplejen