Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

PPS

PPS står for Pædagogisk Psykologisk og Sundhedsfaglig Rådgivning

 • Afdelingsleder

 • Konsulentgruppen for bevægelse, tale- og hørepædagogik

  • Marianne Kousgård Pedersen

   Børnefysioterapeut

   79 72 76 29

  • Marianne Vest

   Tale-høre konsulent

   79 72 75 77

   Børnehavebørn og skolebørn i Grindsted syd

   Børnehavebørn og skolebørn i Stenderup

   Børnehavebørn og skolebørn i Filskov

  • Birgitte Albers Christensen

   Tale-høre konsulent

   79 72 75 82

   Børnehavebørn og skolebørn i Sdr. Omme

   Børnehavebørn og skolebørn i Hejnsvig

   Børnehavebørn og skolebørn i Vorbasse

   Lynghedeskolen, afd. Søndre, Specialundervisning

   Specialbørnehaven Sommerfuglene

  • Sarah Rasmussen - Barsel

   Tale-høre konsulent

  • Maiken Sollerup

   Tale-høre konsulent

   79 72 75 74

   Børnehavebørn og skolebørn i Grindsted vest 

   Lindetræet og Grindsted Privatskole

   Eventyrhuset

    

  • Christina Skovkjær Thomsen

   Tale-høre konsulent

   20 23 89 51

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • Gitte Madsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 73

   Børnehavebørn (Træstubben) og skolebørn i Billund

   Engperlen

  • Anja Pettersson

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 95

   Engperlen

  • Mette Lyngesen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 78

   Børnehavebørn og skolebørn i Sdr. Omme

   10. klassecentret og 10+

  • Mogens Graakjær

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 79

   Børnehavebørn og skolebørn (indskoling og mellemtrin) i Grindsted syd

   Børnehavebørn og skolebørn i Stenderup

   G-klasserne på Lynghedeskolen, afd. Søndre 

   Eventyrhuset

  • Sine Bertelsen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 87

    

  • Karoline Rovsing Riordan

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 96

  • Louise Christensen

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 86

   Børnehavebørn og skolebørn i Hejnsvig

   Skolebørn i Grindsted Vest (4.-9. klasse + Modtagerklasse)

  • Britt Elgaard Petersen

   Pædagogisk konsulent på skoleområdet

   79 72 75 84

  • Mette Bagger Sommerlund

   Projektleder

   "Tilbage Til Skole"

   79 72 75 66

  • Thomas Kviesgaard

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 81

   Børnehavebørn og skolebørn i Vorbasse

   Solen

  • Majken Maria Gaardsvig

   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

   79 72 75 85

   Børnehavebørn i Grindsted syd 

   Børnehavebørn og skolebørn i Grindsted vest (0.-3. klasse)

   Lindetræet og Grindsted Privatskole

 • Specialpædagogisk vejledning

  • Lene Mikkelsen

   Specialpædagogisk vejleder/Koordinator

   79 72 75 93

   Børnehavebørn i Stenderup

   Børnehavebørn i Hejnsvig

   Børnehavebørn i Vorbasse

  • Vivi Nielsen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   79 72 75 91

   Børnehavebørn i Stenderup (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Hejnsvig (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Vorbasse (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Billund (to-sprogede børn)

  • Birgit Smedegaard Sillesen

   Specialpædagogisk vejleder/tosprogspædagog

   79 72 75 92

   Børnehavebørn i Sdr. Omme (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Grindsted syd (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Sdr. Omme (to-sprogede børn)

   Børnehavebørn i Filskov (to-sprogede børn)

  • Susan Madsen

   Specialpædagogisk vejleder/småbørnskonsulent

   79 72 75 89

   Børnehaven Eventyrhuset

   Specialbørnehaven Sommerfuglene 

   ISB Kindergarten

  • Kirsten Skov Hawaleschka

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 69

   Børnehavebørn i Billund

  • Line Arnfelt Rasmussen

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 90

   Børnehavebørn i Grindsted Syd

   Børnehavebørn i Filskov

  • Henriette Lindhardt

   Specialpædagogisk vejleder

   79 72 75 94

   Børnehavebørn i Grindsted vest

   Børnehaven Eventyrhuset (to-sprogede børn)

   Børnehaven Lindetræet (to-sprogede børn)

  • Cathy Dawson

   Specialpædagogisk vejleder

   Børnehavebørn i Sdr. Omme 

   Børnehaven Lindetræet

    

 • Sundhedspleje

  • Kaia Albin Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og koordinator for sundhedsplejerskerne

   79 72 77 05

   40 64 90 99

   Skolebørn i Grindsted vest

  • Ditte Raahede

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 10

   21 68 01 49

   Småbørn i Billund

   Grindsted Privatskole og børnehave

  • Karen J. Olesen

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 00

   21 34 34 14

   Småbørn i Grindsted syd

   Børnehavebørn i Grinsted syd

   Specialbørnehaven Sommerfuglene

   Skolebørn i Grindsted syd, 0.-4. klasse

   samt Taleklassen, G-klasserne og specialundervisningscentret

  • Lene Zabel Nielsen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 01

   29 63 78 86

   ISB og ISB Kintergarten

   Skolebørn i Grindsted Syd, 5.-9. klasse

  • Lone Østergaard Andreasen

   Sundhedsplejerske og motorikvejleder

   79 72 77 08

   25 55 78  84

   Børnehavebørn i Billund

   Småbørn og børnehavebørn i Vorbasse

   Vægtklinikken

  • Majbrit Korsholm Plauborg

   Sundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 06

   40 64 90 94

   Småbørn og børnehavebørn i Grindsted vest

   Minding the Baby

  • Marian Kristensen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 13

   40 46 38 87

   Småbørn, børnehavebørn og skolebørn i Sdr. Omme 

   Småbørn, børnehavebørn og skolebørn i Filskov

  • Marianne Gaardbo Pedersen

   Skolesundhedsplejerske og Marte Meo terapeut

   79 72 77 02

   40 87 71 77

   Skolebørn i Billund

   Skolebørn i Vorbasse

   Vægtklinikken

  • Tina Vestergaard Larsen

   Sundhedsplejerske

   79 72 77 07

   25 55 77 49

   Småbørn, børnehavebørn og skolebørn i Stenderup-Krogager

   Eventyrhuset

   Minding the Baby

  • Marianne Groot Mortensen

   Sundhedsplejerske

   20 47 74 20

   Småbørn, børnehavebørn og skolebørn i Hejnsvig

  • Pernille Kirkeby Pedersen

   Sygeplejerske

   79 72 77 03

   20 47 76 83