Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dit barn af pasning, skal du benytte Digital Pladsanvisning.

Udmeldelsen kan ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

Reglerne gælder også når du fraflytter Billund Kommune, udrejser af landet, eller hvis du har bopæl i en anden kommune med dagtilbudsplads i Billund kommune.

Digital pladsanvisning