Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indmeldelse i dagtilbud og SFO

For at få dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller juniorklub i Billund Kommune skal du søge om det. Ansøgningen/opskrivningen sker via Digital Pladsanvisning.

Dagpleje, vuggestue og børnehave

Du er velkommen til at skrive dit barn op, når du ved, hvornår du skal bruge en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Du skal senest ansøge om en plads 1 måned før dit barn skal starte.

Når du søger en vuggestueplads som 1. prioritet, vil vi anbefale du også søger en dagplejeplads som 2. prioritet, i tilfælde af vi ikke kan opfylde dit 1. prioritet. 

Når du søger en vuggestueplads eller dagplejeplads, vil vi anbefale du også søger en børnehaveplads til den 1. i den måned, dit barn bliver 3 år. Det er en god ide at skrive flere ønsker op, i tilfælde af at vi ikke kan opfylde dit 1. prioritet.

Når ansøgningen er sendt

Når du har sendt din digitale ansøgning, modtager du et kvitteringsbrev i Digital Pladsanvisning under fanen Kvittering.

Cirka 2 måneder før du har behov for pladsen, modtager du et indmeldelsesbrev i din Digitale Postkasse (E-boks).

Du kan læse mere under:

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud

 

SFO og juniorklub

Indmeldelse i SFO og juniorklub kan ske kan med dagsvarsel.