Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sprogvurdering

Alle børn på 3 år tilbydes en sprogvurdering

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering er et redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.

Hvem bliver sprogvurderet?

Alle børn omkring 3 år, der går i dagtilbud i Billund Kommune,  bliver tilbudt en  sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen bliver det vurderet, om barnet har behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring 3 år, der ikke går i et dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen bliver det vurderet, om barnet har behov for sprogstimulering.
 

Hvordan foregår sprogvurderingen?

Børn i daginstitution:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og en pædagog i daginstitutionen.

 Børn i eget hjem:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og en medarbejder i PPS.

 Børn i private pasningsordninger:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og den pædagogiske konsulent der fører tilsyn med de private pasningsordninger.

Omfanget af sprogstimulering og de sprogunderstøttende aktiviteter skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov.

 

Tosprogede børn

Et tosproget barn med behov for stimulering, som ikke er optaget i et dagtilbud, skal tilbydes sprogstimulering i 15 timer om ugen.

Tosprogede børn med behov for sprogstimulering, og hvor mindst en af barnets forældre ikke er i beskæftigelse, skal optages i et sprogstimuleringstilbud i en form af en dagtilbudsplads 30 timer om ugen.

 

 

Du kan læse mere her om vigtigheden for sprogstimulering.


I dag snakker vi om vilde dyr og sender dem på rejse med noahs ark