Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Retningslinjer for indskrivning i dagtilbud

Hvad er reglerne for at få mit barn indskrives i dagtilbud?

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti i Billund Kommune, hvilket betyder, at dit barn kan indskrives i dagpleje, vuggestue eller børnehave fra barnet fylder 26 uger og indtil skolestart. Garantien gælder indenfor kommunegrænsen.

Ansøgning om plads i dagtilbud

Vi anbefaler, du ansøger om plads i dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) så hurtigt som muligt. Ansøgning kræver, at dit barn har et cpr.nummer. Du har mulighed for at prioritere 3 ønsker til en dagtilbudsplads til børn i alderen 0 til 2 år og til børn i alderen 3 år og frem til skolestart.

Når du ansøger om plads i et dagtilbud, skal du oplyse en behovsdato for opstart i det ønskede dagtilbud. Ansøgning foretages på Digital Pladsanvisning.

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud:

  • Barnet indskrives i dagtilbud efter anciennitet på venteliste
  • Børn i alderen 0 til 2 år tilbydes en plads med opstart fra den ønskede behovsdato
  • Barnet indmeldes i børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 3 år
  • Børn med særlige sociale, sygdomsmæssige eller pædagogiske behov kan efter en konkret vurdering i forvaltningen tildeles fortrinsret til en plads
  • Et barn har fortrinsret til en plads i et dagplejehjem, en daginstitution, eller en enhed hvor en søskende er indskrevet, hvis der er en ledig plads. Dog har et barn 0-2 år alene fortrinsret til en plads i vuggestue, såfremt en søskende er indskrevet i pågældende vuggestue
  • I det omfang det er muligt, skal tvillinger/trillinger med flere tilbydes pladser samme sted
  • Der tages hensyn til sammensætningen af børnegruppen i det konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder og etnicitet

Venteliste

Hvis du får tilbudt en anden plads end den ønskede 1. prioritet, har du ret til at lade dit barn blive stående på ventelisten, uanset om du takker ja eller nej til den tilbudte plads.  

Flytning af børn

Som udgangspunkt flyttes et barn ikke til et andet tilbud, medmindre barnet, efter forældrenes ønske, står på venteliste til en konkret plads, eller der er særlige forhold som taler derfor.

Beslutningen om flytning af et barn, hvor der er særlige forhold der taler herfor, træffes alene i forvaltningen i et samarbejde med barnets forældre og barnets dagtilbud. 

Udmeldelse af dagtilbud

Udmeldelse sker med mindst en måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned. Udmeldelse foretages på Digital Pladsanvisning

Når barnet på grund af alder overgår fra dagpleje eller vuggestue til børnehave, er udmeldelse ikke nødvenlig, da det sker automatisk.

I forbindelse med skolestart sker udmeldelse af børnehave automatisk igennem Digital Skoleindskrivning.

Fuldtids- og deltidspladser

I daginstitutioner (vuggestue og børnehaver) kan du vælge mellem 3 moduler på henholdsvis 48, 40, 30 timer om ugen. Du kan få yderligere information om moduler

I Dagplejen tilbydes fuldtidspladser. En fuldtidsplads er 48 timer pr. uge. Derudover kan forældre på barsel- eller forældreorlov søge om en deltidsplads på 30 timer om ugen. Du kan få yderligere information om deltidspladser.